Sıradağlar İnşaat Metal Nakliye Oto Yedek Maden ve Gıda Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sıradağlar İnşaat Metal Nakliye Oto Yedek Maden ve Gıda Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Sıradağlar İnşaat Metal Nakliye Oto Yedek Maden ve Gıda Ticaret Limited Şirketi, Ömer Şah Penbegül tarafından 10 bin TL sermaye ile 19 Ekim'de Maltepe, Altayçeşme Mahallesi, Gülçihan Sokak'ta kuruldu.


Sıradağlar İnşaat Metal Nakliye Oto Yedek Maden ve Gıda Ticaret Limited Şirketi, Ömer Şah Penbegül tarafından 10 bin TL sermaye ile 19 Ekim'de Maltepe, Altayçeşme Mahallesi, Gülçihan Sokak'ta kuruldu.


Sıradağlar İnşaat Metal Nakliye Oto Yedek Maden ve Gıda Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1. Şirket her türlü inşaat hizmetlerini  yapmak.inşaat sektörüne ait tüm edavatları hazırlamak,yurt içi ve yurt dışı ihalelere istirak etmek. yapı malzemelerinin alım ve satımını yapmak,inşaatların bakım ve onarımını yapmak. Yapı malzemelerinin yurt içi ve yurt dışı ithalat ve ihracat işlerini yapmak,yurt içi donanım ve pazarlama işlerini yürütmek. 2. Şirket her türlü nakliye hizmetlerini yapmak.Nakliye hizmetleri için gerekli ekipmanları hazırlamak,yurt içi lojistik hizmetlerini yapmak,evdev eve taşımacılık işlerini yürütmek,yurt dışı lojistik hizmetlerini yapmak. 3. Şirket her türlü metal ve A metal  malzemelerinin alım ve satımını yapmak.gerekli olan ekipmanları hazırlamak.dükkanlar kurmak,kiralamak,yurt içi dağıtım hizmetlerini yapmak,ithalat ve ihracatını yapmak. 4.Şirket her türlü maden ürünlerinin alım ve satım işlerini yapmak.Maden ürünlerinin ithalat ve ihracatını yapmak,gerekli ekipmanları hazırlamak. 5. Her türlü hırdavat malzemelerinin alım ve satımını yapmak.hırdavat malzemeleri için dükkanlar açmak,yer kiralamak,yurt içi dağıtım işlerini yapmak. 6.  Şirket her türlü gıda malzemelerinin alım ve satımını yapmak.Gıda malzemelerinin toptan dağıtım işlerini yapmak,depolar tutmak,kiralamak,gerekli ekipmanları hazırlamak.Gıda malzemelerinin için pazarlama işlerini yapmak. 7. Her türlü oto yedek parçalarının alım ve satımını yapmak.oto yedek parçalarının ithalat ve ihracatını yapmak,gerekli ekipmanları oluşturmak. 8. Şirket her türlü tekstil ürünlerinin alım ve satımını yapmak.Tekstil ürünleri için dükkanlar tutmak toptan alım ve satımını yapmak. 9. Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak. 10. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve  diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak. 11. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek.. 12.  Şirket her türlü   Bilişim mamüllerinin Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı. 13. Hertürlü danışmanlık hizmetlerini yapmak. Danışmanlık hizmetleri için  ekipmanlarını hazırlamak,yurt içi ve yurt dışı danışmanlık firmaları kurmak,uluslar arası danışmanlık firmaları ile bağlantı kurmak,fuarlara katılmak. 14. Her türlü hafriyat ve kanalizasyon işlerini yapmak.gerekli ekipmanları hazırlamak. 15. Her türlü matbaa hizmetlerinde bulunmak.gerekli ekipmanları hazırlamak. 16. Her türlü devlet kurum ve kuruluşlarında var olacak ihalelere girmek,ihale kapsamında var olacak teklif mektuplarını hazırlamak ve sunmak. Konusu ile ilgili olarak; -Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir, açentalıklar kurabilir - Konusu ile ilgili olarak her nevi gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis ettirmek,cins tahsisi yapmak, iş ve ortaklık münasebetlerinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere kendi gayrimenkulları üzerinde ipotek tesis etmek, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tassarrufi işlemlerde bulunmak,keza menkul malları ve gayrimenkulları üzerinde rehin, işletme rehini tesis etmek, şirketin her türlü hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotek,menkul mal rehini işletme rehini ,ayni ve şahsi her nevi teminat almak,bunlarla ilgili tapuda ve ticaret sicilinde terkin ve tescil işlemlerinde bulunmak.Şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, girişimlerde ve iştiraklerde bulunabilir.    


Sıradağlar İnşaat Metal Nakliye Oto Yedek Maden ve Gıda Ticaret Limited Şirketi adres: Maltepe, Altayçeşme Mahallesi, Gülçihan Sokak 17A