Şişli'de 3 milyon TL'den 7 daire, 1.3 milyon TL'den mağaza icradan satılık!

Şişli'de 3 milyon TL'den 7 daire, 1.3 milyon TL'den mağaza icradan satılık!

T.C. İstanbul 10. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Şişli ilçesi Halaskargazi caddesi üzerindeki binada bulunan toplam değeri 3 milyon 40 bin TL tutan 7 daire ve bir mağazayı 1 milyon 350 bin TL'den ayrı ayrı satışa çıkardı. Satış, 18 Haziran 2012 Pazartesi gü


Verilen ilan şöyle;

 

T.C. İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012/1519 ESAS GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen Şişli İlçesi, Cumhuriyet mahallesi Halaskargazi caddesinde kâin 141 pafta 1002 ada 94 parsel sayılı 294,00 m2 miktarlı 10 katlı betonarme kargır binanın 90/200 hissesine isabet eden taşınmazda; 1) 6 ncı normal kat 18/400 arsa paylı 14 nolu Daire 2) 6 ncı normal kat 18/400 arsa paylı 13 nolu Daire 3) 5 nci normal kat 18/400 arsa paylı 12 nolu Daire 4) 5 nci normal kat 18/400 arsa paylı 11 nolu Daire 5) 3 ncü normal kat 20/400 arsa paylı 8 nolu Daire 6) 2 nci normal kat 20/400 arsa paylı 5 nolu Daire 7) 1 nci normal kat 16/400 arsa paylı 4 nolu Daire 8) Zemin kat bodrum katta deposu olan 52/400 arsa paylı 2 nolu Mağaza tamamının açık arttırma ile satışa çıkartılmıştır. Ana Gayrimenkulun Hali Hazır durumu ve nitelikleri: Satışa konu taşınmaz İstanbul ili, Şişli ilçesi, Cumhuriyet mahallesi Halaskargazi caddesi üzerinde eski 255 yeni 105 kapı numaralı 141 pafta 1002 ada 94 parsel sayılı 294,00 m2 alanlı parsel üzerinde betonarme kargır bina yer almaktadır. 1 bodrum kat+zemin kat+ 8 normal kat olmak üzere toplam 10 katlı binanın _ bulunduğu semt, konumu, ana trafik arterlerine olan mesafesi itibariyle, Belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Binada asansör, elektrik, su, doğalgaz tesisatları faal vaziyette bakımlı binadır. 1) 6 ncı normal kat 18/400 arsa paylı 14 nolu Daire: Binanın kuzey cephesinde bulunan, ana caddeye cepheli giriş kapısı ahşap çelik, ıslak zeminleri seramik kaplı odalar ve salon kısmı ise ahşap parke kaplı oda kapıları ahşap mobilya kapılıdır. Mutfak tezgahlı ve evyeli armatürlü, banyo duvarları seramik tavana kadar fayans kaplı wc lavabosu mevcuttur. Arka cephede oda kısmında bir adet balkonu vardır. Dairenin yaklaşık büyüklüğü 110 m2 dir. 2) 6 ncı normal kat 18/240 arsa paylı 13 nolu Daire: Binanın güney cephesinde bulunan, ana caddeye cepheli giriş kapısı ahşap çelik, ıslak zeminleri seramik kaplı odalar ve salon kısmı ise ahşap parke kaplı oda kapıları ahşap mobilya kapılıdır. Mutfak tezgahlı ve evyeli armatürlü, banyo duvarları seramik tavana kadar fayans kaplı wc lavabosu mevcuttur. Arka cephede oda kısmında bir adet balkonu vardır. Dairenin yaklaşık büyüklüğü 112 m2 dir. 3) 5 nci normal kat 18/240 arsa paylı 12 nolu Daire: Binanın kuzey cephesinde bulunan, ana caddeye cepheli giriş kapısı ahşap çelik, ıslak zeminleri seramik kaplı odalar ve salon kısmı ise ahşap parke kaplı oda kapıları ahşap mobilya kapılıdır. Mutfak tezgahlı ve evyeli armatürlü, banyo duvarları seramik tavana kadar fayans kaplı wc lavabosu mevcuttur. Arka cephede oda kısmında bir adet balkonu vardır. Dairenin yaklaşık büyüklüğü 112 m2 dir. 4) 5 nci normal kat 18/240 arsa paylı 11 nolu Daire: Binanın güney cephesinde bulunan, ana caddeye cepheli giriş kapısı ahşap çelik, ıslak zeminleri seramik kaplı odalar ve salon kısmı ise ahşap parke kaplı oda kapıları ahşap mobilya kapılıdır. Mutfak tezgahlı ve evyeli armatürlü, banyo duvarları seramik tavana kadar fayans kaplı wc lavabosu mevcuttur. Arka cephede oda kısmında bir adet balkonu vardır. Dairenin yaklaşık büyüklüğü 112 m2 dir. 5) 3 ncü normal kat 20/240 arsa paylı 8 nolu Daire: Binanın kuzey cephesinde bulunan, ana caddeye cepheli giriş kapısı ahşap çelik, ıslak zeminleri seramik kaplı odalar ve salon kısmı ise ahşap parke kaplı oda kapıları ahşap mobilya kapılıdır. Mutfak tezgahlı ve evyeli armatürlü, banyo duvarları seramik tavana kadar fayans kaplı wc lavabosu mevcuttur. Arka cephede oda kısmında bir adet balkonu vardır. Dairenin yaklaşık büyüklüğü 112 m2 dir. 6) 2 nci normal kat 20/240 arsa paylı 5 nolu Daire: Binanın güney cephesinde bulunan, ana caddeye cepheli giriş kapısı ahşap çelik, ıslak zeminleri seramik kaplı odalar ve salon kısmı ise ahşap parke kaplı oda kapıları ahşap mobilya kapılıdır. Mutfak tezgâhlı ve evyeli armatürlü, banyo duvarları seramik tavana kadar fayans kaplı wc ve lavabosu mevcuttur. Arka cephede oda kısmında bir adet balkonu vardır. Dairenin yaklaşık büyüklüğü 112 m2 dir. 7) 1 nci normal kat 16/240 arsa paylı 4 nolu Daire: Binanın kuzey cephesinde bulunan daire iç cephe duvarları saten boyalı cam çerçeveleri ısıcamlı ahşap doğramaları mevcut olup wc ve lavabodan ibarettir. Yaklaşık büyüklüğü 112 m2 dir. 8) Zemin kat bodrum katta deposu olan 52/240 arsa paylı 2 nolu Mağaza: Binanın kuzey cephesinde bulunan Mağaza Halaskargazi caddesi üzerinde cepheli, ön cephesi camekânlı vitrin doğramalıdır. Zemini granit mozaik olup duvarları sıva üzeri saten boyalı ve rafları mevcuttur. Ayakkabı satış mağazası olarak kullanılmaktadır. Wc ve lavabo mevcut olan taşınmaz zemin kat yaklaşık 115 m2 dir. Zemin kattan dahili merdiven ile inilen depo olarak kullanılan bodrum kat yaklaşık 125 m2 dir. 9- TAPU KAYDINDA VARSA MÜKELLEFİYETLER: İmar durumu: Şişli Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.05.2010 tarih ve 2010-3741 -R-1237547-12053 sayılı yazısında: İstanbul ili Şişli ilçesi, Cumhuriyet mahallesi 141 pafta 1002 ada 94 parsel sayılı yerin 08.02.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şişli- Dolapdere Piyalepaşa Bulvarı ve çevresi uygulama imar planında H= 27.50 m irtifada bitişik nizam ticaret sahasında olmak üzere imar durumu olduğu, parseldeki mevcut binanın 2. grup eski eser tescilli olduğundan uygulama yapılmadan İstanbul 2 no.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan görüş alınmasının gerekli olduğu bildirilmiştir. Kıymeti: Satışı yapılacak olan Şişli ilçesi, Cumhuriyet mahallesi Halaskargazi caddesinde kâin 141 pafta 1002 ada 94 parsel sayılı 294,00 m2 miktarlı 10 katlı olan betonarme kargır binanın 90/200 hissesine isabet eden taşınmazda; 1) 6 ncı normal kat 18/400 arsa paylı 14 nolu Dairenin tam mülkiyetinin 420.000,00-TL. (dörtyüzyirmibinlira) kıymet takdir edilmiştir. Aşağıdaki tarih saat: 13.10-13.20 2) 6 ncı normal kat 18/400 arsa paylı 13 nolu Dairenin tam mülkiyetinin 420.000,00-TL. (dörtyüzyirmibinlira) kıymet takdir edilmiştir. Aşağıdaki tarih saat: 13.30-13.40 3) 5 nci normal kat 18/400 arsa paylı 12 nolu Dairenin tam mülkiyetinin 440.000,00-TL. (Dörtyüzkırkbinlira) kıymet takdir edilmiştir. Aşağıdaki tarih saat: 13.50-14.00 4) 5 nci normal kat 18/400 arsa paylı 11 nolu Dairenin tam mülkiyetinin 440.000,00-TL. (Dörtyüzkırkbinlira) kıymet takdir edilmiştir. Aşağıdaki tarih saat: 14.10-14.20 5) 3 ncü normal kat 20/400 arsa paylı 8 nolu Dairenin tam mülkiyetinin 440.000,00-TL. i (Dörtyüzkırkbinlira) kıymet takdir edilmiştir. Aşağıdaki tarih saat: 14.30-14.40 6) 2 nci normal kat 20 /400 arsa paylı 5 nolu Dairenin tam mülkiyetinin 440.000,00-TL. (Dörtyüzkırkbinlira) kıymet takdir edilmiştir. Aşağıdaki tarih saat: 14.50-15.00 7) 1 nci normal kat 16/400 arsa paylı 4nolu Dairenin tam mülkiyetinin 440.000,00-TL. (Dörtyüzkırkbinlira) kıymet takdir edilmiştir. Aşağıdaki tarih saat: 15.10-15.20 8) Zemin kat bodrum kata deposu olan 52/400 arsa paylı 2 nolu Mağazanın tam mülkiyetinin (1.350.000,00-TL) (Birmilyoniiçyüzellibinlira) kıymet takdir edilmiştir. Aşağıdaki tarih saat: 15.30-5.40 SATIŞ ŞARTLARI: 1- Gayrimenkullerin birinci açık arttırması 18 HAZİRAN 2012 günü yukarıdaki saatler arasında, İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kaleminde yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklarının toplamını ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on gün daha uzatılarak onuncu gün olan 28 HAZİRAN 2012 PAZARTESİ günü İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kaleminde yukarıdaki saatler arasında ikinci arttırmaya çıkarılacak ve artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'nı bulması, satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellâliye, resmi tapu satım harcı, gayrimenkulun aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir, ihale pulu, tapu alım harç ve masrafları, %18 Katma Değer Vergisi (KDV), tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dâhildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilin mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin İstanbul 10. icra Müdürlüğünün 2012/1519 Esas sayılı dosya numarasıyla başvurmaları ilan olunur. 7- Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. B:27796 (www.bik.gov.tr)  İlan için tıklayın!