18 / 08 / 2022

SİT alanlarına ilişkin karar yürürlüğe girdi!

SİT alanlarına ilişkin karar yürürlüğe girdi!

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı yürürlüğe girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulacak Bilim Kurulu denetiminde yapılabilecek.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Karara göre, birinci derece arkeolojik SİT alanlarında, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde yapılması zorunlu geçici uygulamalara ilişkin, zemine en az müdahale edilecek şekilde hazırlanan ve süresi belirlenen projeler, ilgili koruma bölge kurulunda değerlendirilebilecek.


Projesi koruma bölge kurulunca uygun görülen geçici uygulamalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulacak Bilim Kurulu denetiminde yapılabilecek.


Kültür varlıklarını koruma yüksek kurulu ilke kararı!AA