Sitedeki işletme projesine uyulmalıdır!

Sitedeki işletme projesine uyulmalıdır! Sitedeki işletme projesine uyulmalıdır!

Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında kendisine yöneltilen  ''Oturduğumuz sitenin yönetimine kararlaştırılan aidatları zamanında ödüyorum. Ancak yönetim sık sık birtakım şeyler yapılacağını ileri sürerek ekstra para talep ediyor. Bu şekilde para toplanması doğru mu? '' sorusunu yanıtladı.


Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında kendisine yöneltilen   ''Oturduğumuz sitenin yönetimine kararlaştırılan aidatları zamanında ödüyorum. Ancak yönetim sık sık birtakım şeyler yapılacağını ileri sürerek ekstra para talep ediyor, biz de veriyoruz. Bu şekilde para toplanması doğru mu? Bunun yasal bir şekli yok mu?'' sorusuna cevap verdi..


Oturduğumuz sitenin yönetimine kararlaştırılan aidatları zamanında ödüyorum. Ancak yönetim sık sık birtakım şeyler yapılacağını ileri sürerek ekstra para talep ediyor, biz de veriyoruz. Bu şekilde para toplanması doğru mu? Bunun yasal bir şekli yok mu? ● H.Ç. 


Var elbet. Kat maliklerinden toplanacak para dönem başında yapılan işletme projesi ile belirlenir. Bir yıl boyunca da avans adı altında toplanır. Bu işletme projesi, bir yıl içinde tahmin edilen giderlerin toplamı üzerinden hesaplanarak yapılır.

Ancak dönem içinde işletme projesi yönetimin kararı ile genişletilemez. Şayet okuyucumun bahsettiği gibi yeni bir şey alınacaksa ya da yeni bir iş yapılacak da bu işe, işletme projesindeki aidat toplama hesabında yer verilmemişse yönetim ek bir işletme projesi yapar, kat maliklerine bildirir. İtiraz olmaz ise bu işi yapmak için para toplar. Yoksa yönetimin kendiliğinden aidatı genişletme hakkı yoktur.


Ancak bunun bir istisnası vardır. Düşünülmeyen ani bir problemin yaşanması halinde bunu gidermek yönetimin görevidir. Bu durumda yeni bir işletme projesi yapmaya vakit yoktur. Bu halde ya eldeki parayla bu arıza giderilir veya acele para toplama yoluna gidilebilir.

Örneğin su tesisatında bir patlak ortaya çıkar veya ısınma tesisatında bir arıza olursa hemen giderilmesi gerekir ve bu şekilde davranılabilir. Ama acil olmayan iş için yönetim kendiliğinden gider payı ihdas edemez.