Sitelerde devlet memurları yöneticilik yapabilir mi?

Sitelerde devlet memurları yöneticilik yapabilir mi?Posta yazarı Tamer Heper, 'Sitelerde veya apartmanlarda devlet memuru, öğretmen, doktor ve üniversite hocası gibi meslek sahipleri yöneticilikten çekiniyor. Bu kişiler, ihtilaf durumunda, mesleklerinin olumsuz etkileneceğini düşünüyor. Bu doğru mu?' sorusunu yanıtladı.


Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Sitelerde veya apartmanlarda devlet memuru, öğretmen, doktor ve üniversite hocası gibi meslek sahipleri yönetici veya denetçi olmaktan çekiniyor. Onlar bu görevi yapamayacakları görüşündeler.

Böyle bir yasaklama veya kısıtlama var mı? Bu kişiler, bir ihtilaf durumunda, mesleklerinin olumsuz etkileneceğini düşünüyor. Bu doğru mu?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Sitelerde devlet memurları yöneticilik yapabilir mi?

Sitelerde veya apartmanlarda devlet memuru, öğretmen, doktor ve üniversite hocası gibi meslek sahipleri yönetici veya denetçi olmaktan çekiniyor. Onlar bu görevi yapamayacakları görüşündeler.

Böyle bir yasaklama veya kısıtlama var mı? Bu kişiler, bir ihtilaf durumunda, mesleklerinin olumsuz etkileneceğini düşünüyor. Bu doğru mu? l E.T.

İki soru peş peşe sorulmuş ama evet birbiri ile de bağlantılı. Şöyle söyleyeyim; bina yöneticisi veya denetçisi olmak yönünden bir sınırlama yok. Kat mülkiyeti mevzuatı içinde böyle bir yasaklama bulunmuyor. Ben şu ana kadar sair mevzuat içinde de böyle bir yasaklamaya tanık olmuş değilim. Dolayısıyla yönetici veya denetçi olmak için ‘belli mesleklere izin vardır, bazılarına izin yoktur’ denilemez.

Usulüne uygun seçilen herkes, site veya bina yöneticisi ve denetçisi olur. Bir ihtilaf çıktığında meslek etkilenir mi? Aidat ödenmemesi, aidat rakamı konusunda anlaşmazlık ve ortak gidere katılmada gecikme gibi ihtilaflar, meslek yönünden bir mahzur yaratmaz. Ancak suç teşkil edecek bir husus ortaya çıkarsa, elbette etkiler.

Örneğin, güveni kötüye kullanma gibi suç teşkil edecek hususlar ortaya çıkarsa veya bir başka suç işlenir de kesinlik kazanırsa, elbette kişinin meslek hayatını ilgilendirir. Anlaşılacağı gibi dürüst bir çalışma hiçbir mahzur teşkil etmez.

Suç teşkil edecek davranışlar her ne suretle ortaya çıkarsa çıksın, elbette mesleki yönden olumsuz bir ortam yaratır. Öyle suçlar vardır ki hem ceza tayini gerekir hem de o kişinin meslek hayatı son bulur. Ama bu sadece bina yöneticiliği için geçerli değil, her işte böyledir.