Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı imar uygulaması askıya çıktı!

Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı imar uygulaması askıya çıktı! Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı imar uygulaması askıya çıktı!

İstanbul İli Kadıköy İlçesi Hasanpaşa Mahallesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Hükümlerince Hazırlanan İmar Uygulamasına İlişkin Askı Tutanağı yayınlandı.İstanbul Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Söğütlüçeşme Tren İstasyonunda muhtelif parselleri içeren alanda Yüksek Hızlı Tren Garı Projesine ilişkin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Hükümlerince hazırlanan İmar Uygulaması 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 30/09/2019 tarihli ve 226304 sayılı Olur’u ile onaylandı.

Söz konusu İmar Uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereğince 04/10/2019 tarihinde 1 ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, ayrıca Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanıyor.

 

İmar planları için tıklayın