16 / 08 / 2022

Ss Studıo Desıgn Tasarım Ve Dekorasyon Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!


Ss Studıo Desıgn Tasarım Ve Dekorasyon Hizmetleri Limited Şirketi bugün Beylikdüzü'nde Azız Sohrabı ve Saeıd Veısy ortaklığında kuruldu.Ss Studıo Desıgn Tasarım Ve Dekorasyon Hizmetleri Limited Şirketi bugün Beylikdüzü'nde Azız Sohrabı ve Saeıd Veısy ortaklığında kuruldu.

Ss Studıo Desıgn Tasarım Ve Dekorasyon Hizmetleri Limited Şirketi konusu:
Yurtiçi ve yurtdışında, 1) Her türlü tasarım ve dekorasyon hizmeti vermek. 2) Her türlü iç ve dış mimarlık faaliyetlerinde bulunmak, mimari danışmanlık hizmeti vermek. 3) İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. Bunların tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 4) Gayrimenkul acentelerinin faaliyetlerinde bulunmak. 5) Diğer taraftan şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde de bulunabilir: a) Acenteler, mümessillikler, şubeler açmak. b) Her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek. c) Yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak. d) Yerli ve yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak. e) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak. f) Yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak. g) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, (know-how) ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.