Süleymaniye'de yapılaşma hızlandı!

Süleymaniye'de yapılaşma hızlandı! Süleymaniye'de yapılaşma hızlandı!

Süleymaniye Dünya Miras Alanı’nda yapılaşma hızlandı. Bölgede, eski ahşap evlerden geriye tek parsel kalmadı. Yıkılan alanlarda betorname evler inşa edildi.Süleymaniye Dünya Miras Alanı’nda eski ahşap evler yıkıldı. Bölgede yıkılan yerlerin yerine betonarme evler inşa edildi. 

Hürriyet Gazetesi'nden Ömer Erbil'in yazısı şu şekilde: Haliç’e bağlı kent siluetinde belirleyici bir nokta oluşturan Süleymaniye Külliyesi ile Şehzade Mehmet Külliyesi çevresinde bulunuyor. Süleymaniye, Vefa, Vezneciler semtleri UNESCO Dünya Miras Alanı içerisinde bulunuyor.

Süleymaniye Külliyesi dışında Kalenderihane ve Molla Gürani Camisi bu bölgenin ayakta kalmayı başaran en önemli mimari yapılardan biri. Eski Süleymaniye ahşap evleri bakımsızlık ve bilinçli yakılmalarla yıkıldı. 2005 yılında yenileme alanı ilan edilen bölgede ‘Süleymaniye’yi Yenileme Projesi’ ile tarihi semtteki ahşap cumbalı evlerin kurtarılması planlanıyor. Projede, ilk etapta 39 ada 733 parselde toplam 707 evin yenileneceği açıkladı. 

Restorasyon Kültür Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin ve Süleymaniye’de dolaşıyoruz. Şahin, pek çok yapıyı hem Süleymaniye Alan Başkanlığı’na hem de 1 Numaralı Yenileme Alanları Koruma Kurulu’na şikâyet ettiklerini anlatıyor. Şahin, külliyenin arka sokağında 619 Ada’da yer alan ve daha önce Fatih Belediyesi tarafından kültür merkezi olarak kullanıldığını söylediği binaları da projeye uygun olmadığı gerekçesiyle Koruma Kurulu’na şikâyet etti. Koruma Kurulu 06.09.2018 tarih ve 3445 sayılı kararı ile binadaki kaçak çatı katının ve projeye uygun olmayan eklemelerin kaldırılması için belediyeye altı ay süre verdi. Şahin, “Bina Fatih Belediyesi’ne ait. Yıkması gereken de aynı belediye. Takipçisi olacağım bakalım yıkacaklar mı?” diyor. İstanbul’un en eski yapılarından olan M.S. 5. yüzyıla tarihlenen Hagios Theodoros Kilisesi, fetihten sonra Molla Gürani Camisi olarak kullanılan yapının etrafında, camiye 20 metre mesafede 565 ada 7 parselde 3 katlı betonarme ve kırmızı tuğlalı yeni bir binanın yapıldığını görüyoruz. Şahin, bu inşaat için de kurula şikâyette bulunacağını söylüyor.

Fatih Belediye Başkanlığı, hem kurul kararıyla yıkımı istenen çatı katı hem de Molla Gürani Camisi’ne bitişik yapılan inşaatla ilgili sorularımıza, “Sorulan yerler Süleymaniye Yenileme Alanı’nda kalan, Yenileme Kurulu’nca onaylanan belediyesinden ruhsat alınarak yapılan binalardır” yanıtı verdi. Şahin ise şunları söyledi: “İstanbul Üniversitesi’ne ait Süleymaniye Külliyesi’ne 50 metre yakınında modern mimari cephesi ile Dünya Kültür Mirası alanıyla uyuşmayan yapı veya külliyenin 5 metre yakınındaki mülkiyeti Fatih Belediyesi’ne ait gabariye aykırı kaçak katlı yapı üzerinden incelediğimizde Alan Yönetimi Başkanlığı’nın, Koruma Bölge Kurulları’nın ve yerel yönetimlerin yetersizliği, konunun açıkça devletin en üst kademesinde ele alınması gerekliliği ortaya çıkıyor.”