Swan Emlak İnşaat Taahhüt Limited Şirketi kuruldu!

Swan Emlak İnşaat Taahhüt Limited Şirketi kuruldu!

Swan Emlak İnşaat Taahhüt Limited Şirketi, Mhd Ammar Al Jabban tarafından 200 bin TL sermaye ile 27 Ekim'de Esenler, Fevzi Çakmak Mahallesi, İstanbul Caddesi'nde kuruldu.


Swan Emlak İnşaat Taahhüt Limited Şirketi, Mhd Ammar Al Jabban tarafından 200 bin TL sermaye ile 27 Ekim'de Esenler, Fevzi Çakmak Mahallesi, İstanbul Caddesi'nde kuruldu. 


Swan Emlak İnşaat Taahhüt Limited Şirketi iş konusu; 1- Emlak İşleri İle İlgili Amaç Ve Konular:  a- Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. b- Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. c- Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,iş yeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. ç- Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. d- Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. e- Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. f- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel,kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, iş yeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, g- Bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. h- Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2- İnşaat İşleri İle İlgili Amaç Ve Konular: a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 3- Turizm İşleri İle İlgili Amaç Ve Konular: a- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. b- Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. c- Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. ç- Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak d- Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. e- Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek f- Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. g- Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 4- Sağlık İşleri İle İlgili Amaç Ve Konular: a- Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler,poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. 


Swan Emlak İnşaat Taahhüt Limited Şirketi adres: Esenler, Fevzi Çakmak Mahallesi, İstanbul Caddesi,  3/K:4