Tapu ve Kadastro, Renkli Ortofoto Üretim işi alacak!

Tapu ve Kadastro, Renkli Ortofoto Üretim işi alacak!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşi-Grup 2 için ihaleye davet yayımladı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ihale ilanında 'Bahsi geçen işler 3(üç) İhale paketi olarak yapılacaktır' denildi...Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşi-Grup 2 için ihale ilanı yayımladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ihaleye davet ilanında şu açıklamalara yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından, Tapu ve Kadastro Modernizasyon (TKMP) Projesinin finansmanı için bir kredi almış olup, bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları 1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim- Grup2 işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 3(üç) İhale paketi olarak yapılacaktır."

İhalenin detayları için tıklayın!