Taraflar anlaşarak mirası bölüşebilir mi?

Taraflar anlaşarak mirası bölüşebilir mi? Taraflar anlaşarak mirası bölüşebilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Vefat eden kardeşimin taşınmazları ve bankadaki parası eşine ve bize kaldı. Eşine istediği evi ve bankadaki parayı kendisine bırakmayı, kalan evi de bizlerin bölüşmemizi önereceğiz. Miras işlemini noterde mi yapabiliriz?' sorusunu yanıtladı.Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun  'Maalesef kardeşimiz vefat etti. Çocuğu olmadığı için kalan taşınmazlar ve bankadaki para eşine ve biz kardeşlerine kaldı. Biz eşine istediği evi ve bankadaki parayı kendisine bırakmayı, kalan evi de bizlerin bölüşmemizi önereceğiz. Kabul ederse, biz bu işlemleri noterde yazılı olarak mı yapacağız yoksa mahkeme yoluyla mı? Kabul etmezse ne yapmamızı önerirsiniz?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Önce size sabırlar dilerim, elbette her ölüm erkendir. Yasal olarak mirasın paylaşımında kardeşlerle birlikte eşin mirasçı olması durumunda malvarlığının (terekenin) yarısı eşin, yarısı kardeşlerin olur. Bu durumda malvarlığının yarısı siz kardeşlere kaldı. Dolayısıyla bahsettiğiniz evler, bankadaki paralar ve varsa başka malvarlığında eşi ile birlikte yarı yarıya hissedar olacaksınız.

★ ★ ★ ★ ★

Ancak taraflar anlaşarak değeri üzerinden malları bölüşebilir. Bunun için bir taksim sözleşmesi yapmak da mümkündür. Mirasçılar, aralarında bu konuda hiçbir ihtilaf yoksa yazılı sözleşme yapmadan da malvarlığını bölüşebilirler. Bu bölüşmede mallara bir değer biçilir, değerin yarısına tekabül eden mal eşe bırakılır, diğer malvarlığı kardeşlerin olur. Böyle bir sözleşme, malları ortak olarak kullanmaktan daha elverişlidir. Herkes kendi malına sahip olur.

★ ★ ★ ★ ★

Ancak okuyucum tarafların anlaşamama ihtimalini de sormuş. Böyle durumlarda dava söz konusu olabilir. Bu, mirasın taksimi talepli bir davadır. Taraflardan biri hakimden mirasın bölüştürülmesini talep eder. Hakim bilirkişi tayin ederek miras kalan tüm malların değerini tespit ettirir. Bu değere göre eşit değerdeki malların yarısının eş adına yarısının da kardeşler adına tesciline veya fiilen teslimine karar verir. Yani neticede tarafların anlaşacağı husus mal varlığının değeri üzerindedir. Bu konuda anlaşıyorlarsa davaya bile gerek yok. Zira davanın sonunda da yarı yarıya bölüşmek vardır.