TCDD'den Üsküdar Altunizade'de satılık dubleks daire!

TCDD'den Üsküdar Altunizade'de satılık dubleks daire! TCDD'den Üsküdar Altunizade'de satılık dubleks daire!

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, Üsküdar Altunizade'de bulunan dubleks daireyi satışa çıkardı. İhalesi Pazarlık Usulü ile yapılacak gayrimenkulün son teklif verme tarihi 17 Kasım 2016 olarak belirlendi.


Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, Üsküdar Altunizade'de bulunan dubleks daireyi satışa çıkardı. İhalesi Pazarlık Usulü ile yapılacak gayrimenkulün son teklif verme tarihi 17 Kasım 2016 olarak belirlendi.


İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ ALTUNİZADE MAHALLESİ 1812 ADA 75 NOLU PARSELDE 1 ADET MESKEN İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR


Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesinde bulunan 6.853,23 metrekare miktarlı 1812 ada 75 nolu parselde kayıtlı, kat mülkiyetli, dubleks konut vasıflı A-1 Blok 23 nolu bağımsız bölümler satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, "Pazarlık Usulü" ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayıp, TCDD, İhaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu IBAN numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL yatırılarak (Dekontlar İhale öncesi Mali İşler Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.

4 - İhale konusu İstanbul İli Üsküdar İlçesi Altunizade Mah. 1812 ada 75 nolu parselde bulunan A-1 Blok 23 nolu bağımsız bölümün geçici teminat miktarı 40.000,00 (kırkbin) TL olarak belirlenmiştir.

 

Blok: A-1

Bağımsız Bölüm No:23

Hisse Oranı:Tam

Arsa Payı:11527/ 685323

Niteliği:Dubleks Konut

Brüt metrekare:170

Son Teklif Tarihi ve Saati:17.11.2016 11:00

İhale Tarihi ve Saati:17.11.2016 11:00