Tek-Art İnşaat sermayesini 750 milyon TL'ye yükseltmek için SPK'ya başvurdu!

Tek-Art İnşaat sermayesini 750 milyon TL'ye yükseltmek için SPK'ya başvurdu! Tek-Art İnşaat sermayesini 750 milyon TL'ye yükseltmek için SPK'ya başvurdu!

Tek-Art İnşaat, kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 21 Aralık 2023 yılına kadar 5 yıl süre ile uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptı. 


Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımları A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sermaye artırımı hakkında açıklama yaptı.

Tek-Art İnşaat, kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 21 Aralık 2023 yılına kadar 5 yıl süre ile uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptı. 

Tek-Art İnşaat KAP açıklaması:
Şirket Yönetim Kurulumuz 08.10.2019 tarih ve 2019/07 no'lu kararı ile; Kayıtlı Sermaye Tavanının 750.000.000 (Yediyüzelli milyon) TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 31.12.2023 yılına kadar 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi ve bu değişikliklerin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna 10.10.2019 tarihinde başvuruda bulunulmuş idi. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunun 06.12.2019 tarihli yazısı ile özetle Sermaye Piyasası Kurulunun 19.09.2019 tarih ve 52/1208 sayılı kararının yerine getirilmemiş olması nedeniyle uygun görülmemiştir. Söz konusu işleme karşı idari başvuru ve dava yollarına başvurulacak olup, gelişmeler hakkında kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun; 19.09.2019 tarih ve 52/1208 sayılı kararına; söz konusu idari işleme karşı Kurul nezdinde gerekli itirazlarda bulunulmuş ve  Ankara  17. İdare Mahkemesi nezdinde E. 2019/2276 sayı ile yürütmenin durdurulması talebiyle iptal davası açılmıştır.

Sürece ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.
 
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.