19 / 08 / 2022

Tema Konut Yatırımları Anonim Şirketi kuruldu!


Tema Konut Yatırımları Anonim Şirketi 1 milyon TL sermaye ile 9 Haziran 2016 tarihinde Şişli'de kuruldu.Tema Konut Yatırımları Anonim Şirketi 1 milyon TL sermaye ile bugün Şişli'de kuruldu.


Tema Konut Yatırımları Anonim Şirketi iş konusu;A) İNŞAAT İŞLERİ 01) Yurt içinde ve yurt dışında ; Her nevi kentsel dönüşüm kapsamında bina, konut, prefabrik işyeri, fabrika binası, tatil sitesi, spor tesisleri, turistik tesisler, dinlenme ve eğlenme tesisleri, sanayi siteleri, otel, motel, okul, hastane, işhanı, sinema, tiyatro, opera tesisleri, petrol istasyonu, yol, köprü, yat limanı, tünel metro, içme suyu tesisleri, kanalizasyon, sulama tesisleri, baraj, gölet gibi her nitelikte ve özellikte yapıları ve diğer tesislerin inşaatını yapmak, bu konularda yapı taahhütlerinde bulunmak, kat karşılığı veya anahtar teslimi inşaatlar yapmak. 02) Şirket yapılmış veya yapılacak olan inşaatlar için imar kanunun ilgili 2982 sayılı muafiyetler yasasından faydalanabilmek için müracaat yapabilir, her türlü hisseli ve hissesiz arsa, arazi ve binaları satın alarak buralara kat karşılığı sözleşmeli inşaatlar yapmak, yeşil alanlar, askeri yapılar, toplu konutlar kooperatif binaları yapmak, yaptırmak, kiraya vermek, kiralamak, satmak veya satın almak. 03) Konusunu gerçekleştirebilmek için her nitelikte arsalar, binalar, yarım kalmış taşınmazlar veya bunların bir kısım hisselerini satın alabilir, satabilir, bunları imar ve ihya edebilir, bunlar üzerinde yasal parselasyonlar yapabilir, taşınmazları kiralayabilir, taşınmazları yeniden tamir, tadil ve dekore ederek tamamını veya bir kısmını kiraya verebilir, taşınmaz kiralaması ile ilgili akitler yapabilir ve / veya bu akitlere aracılık edebilir. 04) Şirket yap-işlet-devret usulü ile üst hakkı veya intifa hakkı karşılığı özel ve tüzel kişiler, kamu kuruluşları, belediyeler, vakıflar ile sözleşmeler yapmak, yapılmış sözleşmeleri devralmak, yap-işlet-devret usulü ile yapılacak yatırımların işletmeciliğini yapmak veya yaptırmak. 05) Her türlü inşaatların ; Elektrik, su, doğalgaz, iklimlendirme, uydu yayını, internet, iletişim ve telekomünikasyon işlerini yapmak. İnşaatların tesisat işlerinde kullanılan malzemelerin imali, imal ettirilmesi, ithali, ihracı, toptan ve perakende dahili ticaretini yapmak. 06) Şirket gerek kendisine ait, gerekse kişi, kuruluş veya kurumlara ait gayri menkullerine irtifak, kat mülkiyeti tesis etmek veya tesis edilmiş bu hakları kaldırmak, payları gidermek, ayırma ve birleştirme yapmak, parsellendir mek veya paylandırmak. Bu tür gayri menkulleri veya intifa haklarını kısmen veya tamamen satmak, bu gayri menkuller üzerinde devre mülkiyeti tesis etmek. Her türlü gayri menkulün alım ve satımını yapmak bu konuda işletmelere aracılık etmek. Hafriyat, yıkım ve enkaz işlerini deruhte etmek ve taahhütlerde bulunmak 07) Her türlü İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemeleri, her türlü inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu, ısı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri, her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemeleri, taş kırma işleri ve taştan kum, hazır beton ve elemanları, hazır beton taşıma, her türlü beton boru, künk, konik, bordur taşı, baca halkası, briket, inşaat malzemeleri, tuğla, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış kum, çimento, seramik ve porselen toprağının hammaddesi, seramikten mamul her türlü küvetler, hidromasajlı küvetler, banyo kabinleri, duş kabinleri, pisuarlar, klozetler, hela taşları, lavabolar, eviyeler, bunlar için bölmeler ve yapı elemanları gibi bahsi geçen mamullerin imali, imal ettirilmesi, ithali, ihracı, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. 08) Şirket, her türlü mekanik ve elektronik malzemeleri makine, alet, cihaz, iş makineleri ve nakil vasıtaları ile bunlara ait tüm yedek parça, aksam ve aksesuarların ithalini, ihracını ve ticaretini yapar. 09) Şirket, Medeni Kanun da yeralan üst hakkı sözleşmelerini imzalayabilir, imzaladığı üst hakkı sözleşmelerini ve bu üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği ayni ve şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki tüm hakları tapu siciline tescil ve şerh ettirebilir. Dilerse akit ettiği üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği tüm hakları gerek kendi ve gerekse üçüncü şahıs durumundaki hükmi veya gerçek kişilerin borçları için dilediği hükmi veya gerçek kişilere ipotek edebilir, rehnedebilir. Dilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm ayni, şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki haklarını dilediği gerçek ve tüzel kişilere dilediği bedellerle satabilir, kiralayabilir Tapu idarelerinde her türlü işlemleri yapar, tescil ettirir, şerh verdirir. 10) Şirket konusu ile ilgili zemin etüdü, mimari proje, elektrik tesisat projesi, statik proje, araştırma, fizibilite, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde bulunabilir. Yurt içinde ve yurt dışında acentelikler alıp verebilir. İhalelere girebilir. Taahhütlerde bulunabilir, kefalet ve teminat alıp verebilir, ihracat, ithalat, mutemetlik yapabilir. 11) Şirket konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler gerçek ve tüzel kişilerle sürekli ya da süresiz mukavele, anlaşma ve işbirliği yapabilir, ortaklıklar (joint ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Tema Konut Yatırımları Anonim Şirketi adres; Elmadağ Mahç Cumhuriyet Cad. N. 36. seyhan Apt. K4 D9 Şişli