Çukurova Balkon

Temfor Mühendislik Mimarlık Proje Danışmanlık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Temfor Mühendislik Mimarlık Proje Danışmanlık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Temfor Mühendislik Mimarlık Proje Danışmanlık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Temfor Mühendislik Mimarlık Proje Danışmanlık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 9 Şubat 2015'te 100 bin TL sermaye ile Çekmeköy'de, Şaban Öztürk Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Temfor Mühendislik Mimarlık Proje Danışmanlık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 100 bin TL sermaye ile 9 Şubat 2015'te, Şaban Öztürk Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.


Temfor Mühendislik Mimarlık Proje Danışmanlık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; a.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarınaait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt vemontaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmekve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarıtarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlıkusulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlüinşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. ç.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadikuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri,özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleyeçıkarılan inşaat, elektrik,elektron mekanik ve tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz,altyapı,üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerinekatılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereğiişi yapmak ve teslim etmek. d.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. e. Hertürlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. f. Hertürlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. g. Hertürlü mimarlık hizmetleri vermek, restorasyon, restitüsyon ve rekonstrüksiyon,projeleri hazırlamak,şehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak. ğ. Hertürlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. h.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvarkağıdı,zemin ve duvar kaplama işi yapmak su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. ı. Hertürlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanındamimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje,teknik hesaplar, yapmak ve müşavirlik hizmeti vermek .                                                 Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi danışmanlık,etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak,bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. i.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj,yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon,planlarının yapımı. j.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. k.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı l.Kıyı ve liman inşaatları ve ilgili hidromekanik yapıların inşaatı (su yolları, liman ve yat limanları, kıyı düzenlemeleri, iskele ve rıhtımlar, dalgakıranlar, kanallar vb. yapılar) m .Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları  uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi  kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu  projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi  yapmak,peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, rövele  restorasyonve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına  katılmak.Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve  uygulamasınıyapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü  jeodezive fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita  veKadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte  çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan  algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme  haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve  planları,halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi,  aplikasyon,ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar  yapmak.Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon  ölçmeleri,plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum  belirlemeleri,karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini,  kanalizasyonprojeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek Her türlü  projelerinarazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri  ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve  müşavirlik hizmeti vermek. -Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin  yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin  yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel,  okul,banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her  türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi,  onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması  ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Temfor Mühendislik Mimarlık Proje Danışmanlık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, Toplusoy İş Merkezi 7 A Blok/4