Tevfik Göksu: Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir mesele!

Tevfik Göksu: Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir mesele!Faaliyet Raporu nun sunumunu yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 2014 yılında yapılan sosyal, kültürel ve kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı.


ESENLER Belediyesi'nin 2014 yılını kapsayan Yıllık Faaliyet Raporu, Meclis tarafından kabııl edildi. Faaliyet Raporu'nun sunumunu yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfık Göksu, 2014 yılında yapılan sosyal, kültürel ve kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı. Başkan Göksu, kentsel dönüşümün siyaset üstü bir mesele olduğunu söyledi. 


Esenler Belepe Meclisi "nin 5. Seçim Yılı 2. Dönem Meclisi Nisan ayı toplantılarının ikinci birleşiminde Esenler Belediyesi "nin 2013 yılım kapsayan Yıllık Faaliyet Raporu görüşüldü. Esenler Belediye Meclis Salonu "ııda Meclis Başkam Murat Gülknan'ın başkanlığında yapılan Meclis Toplantısı, Esenler Belediyesi "nin 6 yılda yaptığı hizmetler ve yatırmıların sunulduğu siııevizyou göster imiyle başladı. 

Toplantı, bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okutulmasının ardından Esenler Belediyesi*nin 2014 yılına ait Faaliyet Raporu "nun görüşülmesiyle devam etti. Toplantıda, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Çiğdeni Öz salısı adıııa, AK Parti Grubu adına Osman Gölcçebaş, CHP Grubu adına ise Mustafa Uslıı söz aldı. 


GÖKSU: ESENLER ÇOK DEĞİŞTİ 


2014 Yılı Faaliyet Raporuyla ilgili sunum yapan Esenler Belediye Başkam Mehmet Tevfık Göksu, sosyal, kültürel ve kentsel dönüşüm çalışmalarına değindi. Esenler'de 201 sosyal projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Göksu, "Biz, 7 temel prensip üzerinde çalışıyoruz. Verimlilik, hesap veıebiliıiik, şeffaflık, katılımcılık, sorun çözüciilük, adalet ile bilgiye dayalı hikmete ulaşma. 

Bu prensipler doğrultusunda bugün çok rahat söylüyorum; Esenler çok değişti. 40 yılda yapılabilecekleri 6 yılda yaptık. 

Ürettiğimiz sosyal ve kültürel pro jeler ile halkımızı şehrin imkanlarıyla buluşturduk" dedi. 


İŞTE ESENLER, İŞTE MARKA PROJELER 


ESKAM, EDİM, ESGEV, E SEV gibi marka projelere değinen Başkan Göksu, "ESKAM projemiz ile 14 bin 133 kişiyi aş, iş sahibi yaptık. 

Şimdi her evi tarayacağız, işsizleri tespit edeceğiz. 

Hele ki bir evde ilci işsiz varsa birini o gün mutlaka işe yerleştireceğiz. ESGEV'de 19 bin çocuğumuza eğitim veriyoruz. 

Dijital Kütüphane'ye Amerikan Silikon Vadisi ödül verdi. 

6 yıl önce kültür sanat adına Eseııler'de hiçbir şey yoktu. 

E SEV ile gitar, bağlama, hat, ney gibi 40 branşta 10 bin mezun verdik. Mayıs ayında 3 bin mezun daha veriyoruz ve 6 bin çocuğumuz sırada bekliyor. Bir şehirde sosyal üretim yapmadan ekonomik üretim yapamazsınız. Sosyal üretimle şehre değer kattık. îşte sosyal projelerimiz, işte hepsi tescilli, hepsi Esenler Belediyesi'ne ait olan marka projelerimiz. Her bir Meclis Üyemiz, her bir çalışanımız artık göğsünü gere gere Esenler Belediyesi'ııde görev yapıyorum diyebilir" diye konuştu. 


GÖKSU: KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SİYASET ÜSTÜ BİR MESELE 


Esenler'de 100 bin konutun ivedilikle dönüşmesi gerektiğini ifade eden Başkan Göksu, kentsel dönüşümün siyaset üstü bir mesele olduğunu dile getirdi. 

Paris, Barceloııa gibi şehirlerde kentsel dönüşümün ekonomik, estetik ve benzeri kaygılarla yapıldığının altım çizen Başkan Göksu, sözlerine şöyle devanı etti: "Kentsel dönüşüm bizde can güvenliği için yapılıyor. 

Bir nevi hayat kurtarma operasyonu. Bu yüzden kentsel dönüşüme siyasi bir gözle bakmamak gerekiyor. Ülke gittikten soma, canlar gittikten soma siyaset ne işe yarar. Bu konuyu siyasi manipülasyona götürenlere acıyorum. Bizim derdimiz müteahhitlik yapmak değil. Derdimiz insanların güvenli konutlarda oturması. 

Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir meseledir. Oruçreis, Turgutreis, Havaalanında bunu başardık. Çiftelıavıızlar'da örnek bir proje yapacağız. Esenler kentsel dönüşümde laboratuar haline geldi. Bilgimizi ve tecrübemizi Türkiye ile paylaşıyoruz ". 

Göksu" nun konuşmasının ardından 2014 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. 

CHPTi Meclis Üyelerinin ıed oyu verdiği Esenler Belediyesi 2014 Yıh Faaliyet Raporu, oy çokluğu ile kabul edildi. 


Türkiye'de Vakit