Tika Gayrimenkul Emlak İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Tika Gayrimenkul Emlak İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Tika Gayrimenkul Emlak İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Recep Can ve Şeyda Gürkan ortaklığında kuruldu. 


Tika Gayrimenkul Emlak İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Recep Can ve Şeyda Gürkan ortaklığında kuruldu. 

Tika Gayrimenkul Emlak İnşaat Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 2. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 3. Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 4. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 5. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 6. Arazi kullanımı, arsa imarı, haritacılık, tapu, yerleşim planları, bulvar, anayol, cadde, sokak, meydan vb. tanzimi, trafik düzenlemesi, ulaşım planları, altyapı ve içme suyu şebekeleri, arıtma tesisleri, endüstriyel/evsel atıkların toplanması, arıtılması, toplu konut ve benzeri konularda planlama ve projelendirme hizmetleri, şirketin konuları ile ilgili proje, plan, teknik hesaplar ve teknolojik yenileme çalışmaları ile ilgili olarak mühendislik mimarlık hizmetleri, onarım, restorasyon, inşaat taahhüt konularında mühendislik ve mimarlık hizmetlerini almak ve vermek. 7. Yurt içinde ve yurt dışında çevre dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımını yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti almak, vermek. 8. Konusuyla ilgili yerli ve yabancı şirketlere iştirak etmek. Gayrimenkul ve emlak pazarlama konusunda eğitim vermek, eğitim alanlara eğitim sertifikalar vermek. 9. Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler irtibat büroları açmak, açtırmak. Yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili her türlü ticari faaliyette bulunmak. 10. Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek her türlü panel, açık oturum, fuar, sergi, panayır ve tanıtım amaçlı tüm organizasyonlara katılmak. 11. Gayrimenkul alımına ve satışına yönelik müşteri taleplerini değerlendirmek, iktisadi ve teknik konularda danışmanlık hizmeti vermek, eğitimler sunmak. 12. İnşaat ve inşaat malzemeleri sektöründeki her türlü malın alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 13. Her türlü ithalat, ihracat gibi dış ticaret işlemleri yapmak, 14. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 15. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri ,mesken, ev, apartman, işyeri ,arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 16. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 17. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 18. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 19. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 20. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 21. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 22. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 23. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 24. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 25. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 26. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 27. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Gökevler Mah.Adnan Kahveci Bl. Kristal Şehır Sit.2 Bl.N.3 E/5 Esenyurt