25 / 09 / 2022

TMMOB Mimarlar Odası ana yönetmeliğinde değişikliğe gitti!

TMMOB Mimarlar Odası ana yönetmeliğinde değişikliğe gitti!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Mimarlar Odasının değişikliğe ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiTürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Mimarlar Odasının değişikliğe ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar geçerli olan Genel Kurul delegelik hak ve yetkileri, artık bir sonraki Seçimli Olağan Genel Kurula kadar geçerli olacak.

Oda Genel Kurulu iki yılda bir seçimli olmak üzere her yıl Şubat veya Mart ayı içinde toplanacak. Seçimli Genel Kurul Oda merkezinin bulunduğu yerde ve Oda Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılacak. Seçimsiz Genel Kurul ise Oda Yönetim Kurulunun belirlediği tarih ve yerde yapılacak. Toplantı tarihinin hafta sonuna gelecek şekilde saptanması zorunlu olacak.

Seçimsiz Genel Kurul Toplantısı en az 15 gün önce delegelere bildirilecek ve günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilecek. Merkez Danışma Kurulu en az yılda bir kez, Oda Yönetim Kurulunun çağrısıyla ve çoğunluk aranmaksızın toplanacak.
AA
Geri Dön