TMSF 27 adet gayrimenkulü 25.4 milyon TL bedelle satışa çıkardı!

TMSF 27 adet gayrimenkulü 25.4 milyon TL bedelle satışa çıkardı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 27 adet gayrimenkulü 25 milyon 415 bin 300 TL bedelle satışa çıkardı.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 27 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli  25 milyon 415 bin 300 TL olarak belirlendi.

AÇIKLAMALAR


1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun tmsf.org.tr adresinde listesi yayınlanmakta olan 27 adet gayrimenkulün satışı için açık teklif alma toplantısı 05.11.2021 tarihinde TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe/İSTANBUL adresinde saat 14.00'de  yapılacaktır.

2. Teklifler, açık teklif alma toplantısında alınacaktır.

3. Gayrimenkul açık teklif alma toplantısına katılmak isteyen isteklilerin; 500.000.-TL'nin üzerindeki gayrimenkuller için 50.000.-TL, 100.000-500.000.-TL arasındaki gayrimenkuller için 20.000.-TL, 100.000.- 5.001.-TL arasında olanlar için 5.000.-TL, 5.000.-TL ve altında olanlar için muhammen bedel kadar teminatı TMSF’nin T.Vakıflar Bankası A.Ş. İstanbul Avrupa Kurumsal Şubesi nezdindeki TR790001500158007294368256 İBAN No.lu TL hesabına nakden yatırarak dekontunu ihale saatinden önce TMSF yetkililerine ibraz etmeleri veya bu tutarlardaki örneği Kurumdan temin edilecek olan asgari 3 ay süreli geçici teminat mektubunu yanlarında getirerek ihale salonuna girmeden önce salondaki yetkililere teslim etmeleri ve şartname imzalayarak bayrak almaları gerekmektedir. İhale mahallinde nakit teminat tahsili yapılmayacaktır. Teminat ifadesi, ihaleye girişteki teminatı ve bu teminat yükseltilirken verilen ek teminatı da kapsar.

4. Satış şartnameleri ve gayrimenkuller hakkında daha ayrıntılı bilgi www.tmsf.org.tr internet adresinden ve aşağıdaki başvuru adresinden temin edilebilecektir.

TMSF 27 adet gayrimenkulü 25.4 milyon TL bedelle satışa çıkardı!

5. Açık teklif alma toplantısına katılanlar şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

6. Gayrimenkuller ile ilgili bilgiler ve fotoğraflar taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. TMSF tarafından gayrimenkuller için ayrıca yer gösterme hizmeti verilmeyecektir.

7. Taşınmazların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya; vergi, resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.

8. TMSF Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

9. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar geçerlidir.

10. İhale üzerinde kalan ihale alıcısının TMSF verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde TMSF ikinci en yüksek teklifi veren istekliden taşınmazı satın almasını isteyebilir.

Gayrimenkul listesi için tıklayın