TMSF, Toprak Sağlık Gereçleri Bozüyük'ü satıyor!

TMSF, Toprak Sağlık Gereçleri Bozüyük'ü satıyor!

TMSF, Toprak Sağlık Gereçleri Bozüyük'ü 4 Ekim'de satışa çıkaracakTMSF,  15 milyon ABD Doları muhammen bedelli "Toprak Sağlık Gereçleri Bozüyük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü 4 Ekim´de satışa çıkaracak. Ticari ve İktisadi Bütünlük için  1 Ekim´e kadar teklif alınacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Toprak Sağlık Gereçleri Bozüyük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü 4 Ekim 2010 Pazartesi günü satışa çıkaracak. 15 milyon ABD Doları muhammen bedele sahip olan Ticari ve İktisadi Bütünlük için 1 Ekim 2010 Cuma gününe kadar teklif alınacak.

Toprak Sağlık Gereçleri Bozüyük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Sağlık Gereçleri Fabrikası´nın faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan gayrimenkuller, menkuller (makine, teçhizat, demirbaş vs), markalar endüstriyel tasarımlar ve bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşuyor.

Ticari ve İktisadi Bütünlüğün ihalesine katılabilmek için 1 milyon 500 bin ABD Doları değerinde teminat yatırılması gerekiyor. Nakit teminat,  Fon´un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 IBAN numaralı ABD Doları hesabına "Toprak Sağlık Gereçleri Bozüyük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli" açıklaması ile yatırılacak. Ayrıca 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3´üncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın yüzde 15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C.Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecek. Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun, Şartname´de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 1 Ekim 2010 Cuma günü, saat 17.00´a kadar Satış Komisyonu´na teslim edilmesi gerekiyor.

İhale Şartnamesi, Satış Komisyonu tarafından, Fon´un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe, İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacak. Katılımcılar, Satış Komisyonu onayını taşıyan Şartname´yi imzalayarak ihaleye katılabilecekler. Şartname satın almak isteyenlerin; Fon´un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 IBAN numaralı ABD Doları hesabına 2.000 ABD Dolarını "Toprak Sağlık Gereçleri Bozüyük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli" açıklaması ile yatırmaları ve dekontu Satış Komisyonu´na elden teslim etmeleri gerekiyor. 

Ayrıca katılımcılar, istenen bedeli ödeyerek "Toprak Sağlık Gereçleri Bozüyük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile ilgili genel bilgileri içeren Tanıtım Kitapçığını teslim alabilecek ve tesis ziyaretinden de yararlanabilecek. Bu işlem için yine aynı hesap numarasına (Şartname bedeli hesabı) 2.000 ABD Doları yatırılması gerekiyor. Tesis ziyareti 25 Ağustos 2010 ila 29 Eylül 2010 tarihleri açık tutulacak. 

Kurul´un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık ihalesi, 8 Ekim 2010 Cuma günü, saat 14.00´da, aynı adreste düzenlenecek.