TOBB, alt yüklenici için kayıt altı şartı istedi!

TOBB, alt yüklenici için kayıt altı şartı istedi!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Küçük ve Orta Ölçekli Müteahhitlik Sektör Meclisi, alt yükleniciler için "kayıt altı" şartı istedi.TOBB bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Müteahhitlik Sektör Meclisi, TOBB Birlik Merkezinde toplandı.

Bekir Adıyaman'ın başkanlık yaptığı meclis toplantısına Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Şinasi Candan, Gelir İdaresi Başkanlığı Şube Müdürleri Sadık Demirbaş ve Kamil Özkan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Denetim Daire Başkanı Mustafa Tahsin Badem ve ASKİ İş Denetim Birim Başkanı Atilla Türkyılmaz katıldı.

Taşeronluğun ve işçi çalıştırmanın vergisel sorumluluğu ile kanal bedelleri ve yapı denetimi uygulamasından kaynaklanan sorunların tartışıldığı toplantıda söz alan konuşan Meclis Başkanı Bekir Adıyaman, taşeron kategorisindeki  kalıpçı, demirci, fayansçı gibi iş kollarında çalışanlara yapılan ödemelerde, belge sorunu yaşandığını belirtti.

Sorunun çözümü için alt yüklenicilerin kayıt altına alınmasının gerekli olduğunun altını çizen ifade eden Adıyaman, alt yüklenici taşeronlara, birinci kademe sertifika verilmesi ve kayıt altına alınma şartlarının oluşturulmasını isterken, diğer işçilerin sertifikalarının ayrı düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Bekir Adıyaman, taşeronların belgelendirilme sorunu çözülünceye kadar geçici bir çözüm olarak, taşeronların maliyet içindeki işçilik oranlarının tespit edilmesini ve Maliye Bakanlığının, müteahhide yansıyan 20-25lik maliyeti azaltacak, bir düzenleme yapması talebinde bulundu.

TAŞERONLARIN İŞÇİ ÇALIŞTIRMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Şinasi Candan, inşaat faaliyetlerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi ile ilgili bilgilendirmede bulunurken, Gelir İdaresi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Sadık Demirbaş taşeronun işçi çalıştırmasıyla ilgili gelir vergisi kanunu düzenlemelerini anlattı.

Demirbaş ayrıca, asgari geçim indirimi uygulaması, ücret uygulamasında vergi oranının 80 bin liradan itibaren yüzde 35 uygulanması gibi, istihdam üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması konusunda yapılan teşvik edici çalışmaları anlattı.

YAPI DENETİMİ 1 OCAKTA BÜTÜN İLLERDE UYGULANMAYA BAŞLADI

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Denetim Daire Başkanı Mustafa Tahsin Badem ise yapı denetimi uygulaması hakkında üyeleri bilgilendirdi. Badem, yapı denetim sisteminin, denetim olgusunun kurumlar aracılığı ile yapılmasına dayalı bir sistem olduğuna vurgu yaparak, 19 pilot ilde uygulanan sistemin 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Türkiye genelinde yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Bu konuda, bin 297 firmaya yapı denetimi izin belgesi verildiğini belirten Badem, web tabanlı bir sistem kurularak, ülkedeki tüm yapı denetim firmalarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı bir sisteme geçtiklerini ifade etti.

"KANAL BEDELİNİN RUHSAT AŞAMASINDA ÖDENİP, HİZMETİN İŞİN BİTİMİNDEN SONRA VERİLMESİ SORUN YARATIYOR"

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İç Denetim Birim Başkanı Atilla Türkyılmaz ise toplantıda Belediye gelirleri içerisindeki "harcamalara katılım payları"yla ilgili görüşlerini paylaştı. Türkyılmaz yol, su ve kanal harcamalarının da katılma payı içerisinde yer aldığını söylerken, giderler üzerinden yapılan bir hesaplama ile bedellerin belirlendiğini ve hesaplanan bedel miktarının bina ve arsaların vergi değerinin yüzde 2sini geçemeyeceğini vurguladı. Bunun üzerine Sektör Meclis Başkanı Bekir Adıyaman da bazı illerdeki uygulamalardan söz ederek, kanal bedeli ruhsat aşamasında ödenmesine rağmen, hizmetin işin bitiminden çok sonra verilmesinin sorun yarattığının altını çizdi.

Toplantıda, meclis üyelerine TEPAV temsilcileri tarafından, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Projesi (UMEM) hakkında bilgi verildi.

AA