01 / 07 / 2022

TOGO Kuleleri inşaatının bulunduğu parseldeki imar değişikliği iptal edildi!

TOGO Kuleleri inşaatının bulunduğu parseldeki imar değişikliği iptal edildi!

Danıştay 6. Dairesi tarafından TOGO Kuleleri inşaatının yer aldığı parselde üzerindeki imar değişikliğinin iptaline ilişkin kararı onadı.Danıştay 6. Dairesi'nce TOGO Kuleleri inşaatının yer aldığı parselde üzerindeki imar değişikliğinin iptaliyle ilgili Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi tarafından verilen kararı onadı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre;  Ankara  Büyükşehir Belediye Meclisi, 15 Temmuz 2016 tarihinde, Çankaya Karakusunlar Mahallesi'ndeki taşınmazla ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerini onaylayarak, bahsedilen parsel üzerinde inşaat emsalinin yükseltilmesiyle ilgili karar almıştı.

TOGO Kuleleri inşaatının bulunduğu parseldeki imar değişikliği iptal edildi!

Emsalin yükseltilmesine karşı Mimarlar Odası'nın açtığı davanın ardından Ankara 17. İdare Mahkemesi, emsal artışını şehircilik plan ve esaslarına aykırı olduğu nedeniyl,e 6 Nisan 2018 tarihinde iptal etmiş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi de yerel mahkeme tarafından verilen iptal kararını hukuka uygun bulup, istinaf isteğini reddetmişti.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi'nin verdiği kararda, dava konusu imar planı değişikliğinde şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı yönlerinden hukuka uygunluk görülmediği açıklanmıştı. 

TOGO Kuleleri inşaatının bulunduğu parseldeki imar değişikliği iptal edildi!

Dosyaya bakan Danıştay 6. Dairesi, TOGO Kuleleri inşaatının bulunduğu parseldeki imar değişikliğiyle ilgili Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi tarafından verilen iptal kararını onadı. 

Danıştay kararında, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin kararı ve dayandığı gerekçelerin hukuka ve usule uygun olduğu ve bozulmasını gerektirecek bir neden olmadığı kaydedildi. 

TOGO Kuleleri'nin imar planı tartışmalarında son durum!