TOKİ Adana Sarıçam konutları satışta!85 bin 961 TL'ye!

TOKİ Adana Sarıçam konutları satışta!85 bin 961 TL'ye!

 Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Adana-Sarıçam-Kürkçüler Tarımköy Projesi kapsamında 32 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut seçme ve alma olanağı ile Açık Satışa s


 Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Adana-Sarıçam-Kürkçüler Tarımköy Projesi kapsamında 32 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut seçme ve alma olanağı ile Açık Satışa sunulacak.

Adana-Sarıçam-Kürkçüler Tarımköy Projesi kapsamındaki konutların satış işlemleri T.C.Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yürütülecek ve Temerküz Şube Adana-Yavuzlar Şubesi olacak. Açık Satış yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutların başvuruları, 27 Aralık 2010 – 31 Mart 2011 tarihleri arasında anılan bankanın Şubeleri tarafından kabul edilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Adana-Sarıçam-Kürkçüler Tarımköy Projesi
kapsamında 32 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut seçme
ve alma olanağı ile Açık Satışa sunulacaktır.
 Adana-Sarıçam-Kürkçüler  Tarımköy Projesi kapsamındaki konutların satış
işlemleri  T.C.Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yürütülecek ve Temerküz Şube
Adana-Yavuzlar Şubesi olacaktır. Açık Satış yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek
konutların başvuruları, 27 Aralık 2010 – 31 Mart 2011 tarihleri arasında anılan
bankanın Şubeleri tarafından kabul edilecektir.
 Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi
Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.
Konut seçimini yapan alıcılar,  peşinat miktarını ilgili banka şubelerine yatırarak
Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Borç bakiyesi, 180 ay boyunca
aylık taksitler halinde ödenecektir.
 Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda
iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı,ÜFE,TÜFE oranlarından
en düşük olana göre dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır. İlk
taksit ödeme tarihi  teslim tarihini takip eden bir sonraki ay olup, ilk 6 aylık dönemsel
artış teslimi takip eden dönem itibariyle başlatılacaktır.
 “Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki
çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu
Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut
İdaresinden kredi almamış olmaları” şartları kaldırılmıştır.
 Açık satışa başvuracak olan konut alıcıları için “konut satın almak için başvuruda
bulunan kişilerin bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki
çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapması ve alıcıların Sözleşme uyarınca sahip
oldukları hak ve yükümlülükleri, ancak anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
sonra üçüncü kişilere devir ve temlik edebilmeleri” şartları  kaldırılmıştır.
 Projede yer alan konutların teslimi, Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen
süre içerisinde yapılacak olup, konut alıcılarının KDV tahsilatları teslim
aşamasında gerçekleştirilecektir.
 Satış işlemleri T.C.Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır.
 Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

Detaylı bilgi için tıklayınızFiyat listesi için tıklayınız