TOKİ Ayvacık'a 64 konut yaptıracak

TOKİ Ayvacık'a 64 konut yaptıracak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı Çanakkale Ayvacık'a konut, adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatı işleri ihaleye çıkarıldı.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!Aycacık'a konvansiyonel kalıp sistemiyle 64 adet konut, adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatları yaptırılacak.


Yer tesliminden itibaren toplam 330 günlük süreyi kapsayacak olan inşaat işinin ihalesi, 3 Aralık 2007 tarihinde saat 10.00'da "açık ihale usulü" ile TOKİ'de yapılacak.


Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin dokümanı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İhale Dairesi Başkanlığından görülebileceği gibi aynı yerden bedeli karşılığı satın alınabilecek.


Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ihale günü, ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek.


Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.


Tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

pus