TOKİ Bolu Merkez'e 180 adet hait inşaatı yaptıracak

TOKİ Bolu Merkez'e 180 adet hait inşaatı yaptıracak TOKİ Bolu Merkez'e 180 adet hait inşaatı yaptıracak

TOKİ Bolu Merkez'e ise 180 adet hait, 52 üniteli personel hizmet destek tesis ve ısı merkezi inşaatı yaptıracak.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

TOKİ, Bolu merkeze ise 180 adet hait, 52 üniteli personel hizmet destek tesis ve ısı merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yaptırılacak.
Yer tesliminden itibaren 500 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi,19 Haziran 2008 tarihinde saat 10.00'da TOKİ'de "açık ihale usulü" ile yapılacak. Söz konusu ihaleye sadece yerli firmalar katılabilecek.

İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi her iş için ayrı bedel ödeyerek TOKİ'den temin edebilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise belirtilen ihale tarihlerinde ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

pus