TOKİ Erzurum Kazımkarabekir'de 724 konut yaptıracak

TOKİ Erzurum Kazımkarabekir'de 724 konut yaptıracak TOKİ Erzurum Kazımkarabekir'de 724 konut yaptıracak

TOKİ Erzurum Kazımkarabekir'e konut, sosyal donatı, altyapı ve çevre düzenlemesi işlerini yaptırmak üzere ihale açtı.Erzurum Kazımkarabekir'e konut ve sosyal donatı inşaatı ile ada içi, genel alt yapı ve çevre düzenlemesi inşaatı gerçekleştirilecek.

Tünel kalıp sistemiyle yapılacak betonarme karkas 724 adet konut, konvansiyonel kalıp sistemiyle betonarme karkas 1 adet sosyal donatı inşaatları ile ada içi altyapı, genel altyapı ve çevre düzenlemesi yaptırılacak.

İhale, 10 Şubat 2009 tarihinde saat 10.00'da TOKİ'de gerçekleştirilecek.

Yer tesliminden itibaren 730 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine
tüm istekli firmalar katılabilecek.

ihalelerine katılmak isteyenler şartnameyi her iş
için ayrı bedel ödeyerek TOKİ'den temin edebilecekler.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale
tarihlerinde ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden
verilecek.

Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi
götürü bedel sözleşme imzalanacak.

İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalelerde katılımcılar teklif
ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat verecekler.