Torunlar GYO, faaliyet raporlarını yayınladı!

Torunlar GYO, faaliyet raporlarını yayınladı!

Torunlar GYO, finansal tablo ve faaliyet raporlarını yayınladı. Firma finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir ek

 Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN
KARAR TARİHİ: 24 Ağustos 2011
KARAR SAYISI : 2011 / 39

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.2011-30.06.2011 ara hesap dönemine ait bağımsız incelemeden geçmiş;  Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 24/08/2011 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ile 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

*Tarafımızdan incelendiğini,

*Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

*Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Faaliyet raporu için tıklayınız