Trabzon, Rize ve Zonguldak'ta kıyıda sağlık tesisleri yapılabilecek!

Trabzon, Rize ve Zonguldak'ta kıyıda sağlık tesisleri yapılabilecek!Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile artık Trabzon, Rize ve Zonguldak'ta kıyıda sağlık tesisleri yapılabilecek...


Trabzon, Rize ve Zonguldak'ta Sağlık Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunca alınacak kamu yararı kararı doğrultusunda kıyıda sağlık tesisleri yapılabilmesinin önü açıldı.

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Yönetmeliğe eklenen fıkraya göre, Trabzon, Rize ve Zonguldak illerinde 24/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu kapsamında kalan sağlık tesisleri hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunca alınacak kamu yararı kararı doğrultusunda sağlık tesisleri yapılabilecek. 

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununa göre kurulabilen ve işletilen Endüstri Bölgeleri, Kıyı Kanununa tabi olmayan alanlarda yer seçimine ilişkin gerekli çalışmaların ilgili kurumunca yapılması sonucunda, uygun ve yeterli büyüklükte alternatif alan bulunmaması ve rapora bağlanması halinde; çevre üzerindeki etkilerinin bütün olarak önlenmesi veya en aza indirilmesi için mevcut en iyi, etkin, ileri ve uygulanabilir teknikleri kullanarak yapılabilecek.

 

Kıyı Kanunu Yönetmeliği'nde değişiklik 2018!