30 / 09 / 2023

Trend GYO 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!

Trend GYO 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!

Trend GYO, -930.605,03 TL net dönem zararı oluşmasından dolayı oluşan zararın geçmiş yıllar karından indirilmesine ve kar dağıtımı yapılmamasına karar verdi. Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kar dağıtım önerisi hakkında açıklama yaptı. 

Trend GYO'nun merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolara göre - 1.735.827 TL Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarında -930.605,03 TL net dönem zararı oluşmasından dolayı oluşan zararın geçmiş yıllar karından indirilmesine ve kar dağıtımı yapılmamasına ve Genel Kurul'a kar dağıtımı yapılmaması teklifinde bulunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 

Trend GYO'nun KAP açıklaması:
Şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda

TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolara göre - 1.735.827 TL Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımızda -930.605,03 TL net dönem zararı oluşmasından dolayı Oluşan zararın geçmiş yıllar karından indirilmesine ve kar dağıtımı yapılmamasına ve Genel Kurul'a kar dağıtımı yapılmaması teklifinde bulunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Dosya için tıklayın

Geri Dön