Trigo Elektrik Proje Mühendislik Müşavirlik Ve Taahhüt Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Trigo Elektrik Proje Mühendislik Müşavirlik Ve Taahhüt Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Trigo Elektrik Proje Mühendislik Müşavirlik Ve Taahhüt Ticaret Limited Şirketi bugün Avcılar’da 10 bin TL sermaye bedeli ile Selin Kocalar tarafından kuruldu.


Trigo Elektrik Proje Mühendislik Müşavirlik Ve Taahhüt Ticaret Limited Şirketi bugün Avcılar’da 10 bin TL sermaye bedeli ile Selin Kocalar tarafından kuruldu.

Trigo Elektrik Proje Mühendislik Müşavirlik Ve Taahhüt Ticaret Limited Şirketi konusu:

-Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurt içi ve yurt dışa pazarlaması ile ilgili malzeme ve cihazların alım ve satımını gerçekleştirmek. -Elektronik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük ev aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurt içi ve yurt dışında satabilir -Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek bu işler için gerekli organizasyonları kurmak. -Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara elektrik ve diğer tesisat işlemlerini yapmak ve yaptırmak. -Her türlü mühendislik işlerinde plan proje çizmek, çizdirmek. Mühendislik projelerinin hesaplarının ve hizmetlerini yapmak veya bir kısmını yada tamamını diğer proje bürolarına yaptırmak ver her türlü iç ve dış mekanların dekorasyonunu yapmak bununla ilgili projeler hazırlamak veya hazırlatmak konusu ile ilgili mühendislik hizmetleri vermek ve her türlü projelendirme işleri taahhüt, müşavirlik, danışmanlık hizmetleri yapmak ve yaptırma konusu ile ilgili her türlü taşeronluk işleri yapmak alet araç ve gereçleri satın almak ithal etmek kiralamak,kiraya vermek. -Konusu ile ilgili her türlü inşaat sanayi sıhhi tesisat vs projelerini yapmak,yaptırmak raporlar tanzim etmek,fizibilite ve etütlerini yapmak.Şirket her türlü mühendislik projesi yapar.Gerek kamu gerekse özel sektörler tarafından yapılmak istenen projeler için ihaleye girer,müşavir firma olarak çalışır Şirket konusu ile ilgili,mühendisliğin tüm dallarında;makine inşaat elektrik elektronik harita ziraat,petrol madeni jeoloji haberleşme bilgisayar vb. proje fizibilite alt yapı çalışmalarını maliyet hesapları işletim şekli verimlilik üretim safhasının kontrolü gibi konularda danışmanlık projelendirme ve yöneticilik yapar. -Teknik ve mühendislik konularında resmi ve özel kurum ve kuruluşlara müşavirlik,danışmanlık ve proje hizmetini yapmak.Üretim birimlerini hizmet sektörleri(Fabrika,Atölye,Üretim,Çiftlikler ve Toplu meskenlerde her türlü mal hizmetin üretildiği yerler)için fizibilite alt yapı üretim safhasında şirket her türlü mühendislik projesi yapar.gerek kamu gerekse özel sektör tarafından yapılmak istenen projeler için ihaleye girer,müşavir firma olarak çalışır.Şirket her türlü makine inşaat enerji üretim ve tüketimi elektrik donanımı ve kontrol sistemleri,makine ve motor sistemleri bilgisayar ve bilişim sistemleri haberleşme sistemleri zirai projeler ve sulama sistemleri alt yapı çalışmaları şehir ve bölge planlanması mimari alan çalışmaları vb konularda müşavirlik yapar.Şirket makine alanında iç tesisat (sıhhi tesisat,kalorifer tesisatı ve ısı yalıtımı)havalandırma tesisatı,klima tesisatı doğal gaz tesisatı L.p.g tesisatı endüstriyel mutfak ve maliyet hesaplanması (ilk keşifler hak edişler kesin hesap)konularında projecilik,danışmanlık,kontrollük ve müşavirlik yapar. -Özel ve Kamu kurum ve kuruluşlarına proje çizimi konusunda hizmetler vermek ve üretimini yapmak.İç ve Dış Dekorasyona ait her türlü çizim, proje üretimlerini yapmak yapının duvarlarla ve yapı elemanları yardımı ile bölümlenmesi dış ve iç yapıda ki her türlü ,yaşam alanının tayini ve düzenlemesi ,yapı içinde ve dışında kullanılacak ,donatı ve sistemlerin tasarlanması , elektrik,ışık ve ısıtma gibi gereksinmelerin mekana en uygun şekilde tayini ve uygulanmasında şantiye yönetimi 3 kata kadar tüm yapı ,3 kat üstü ,kolon ,kiriş perde duvarlar gibi yatay ve düşey taşıyıcı sistemlerin ,haricinde kalan,yapının tüm donatıların uygulaması ve tasarımı.Bina dış cephe giydirme ve kaplama işlerini yapmak.Konut,site,büro,fabrika,mağaza,otel vb yapıların malzemelerin çizim ve tasarımını yapmak,Belediye ,imar müdürlükleri başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve özel inşaatların topoğrafyasına uygun çevre düzenlenmesi , çevre planlanması konusunda hizmetler vermek ,Her türlü tarihi yapının yeniden inşa ve restorasyon çalışmalarında projelendirme ve uygulamalarına katılmak.Tüm sektör için stand ,satış alanı ve teşhir alanlarının düzenlenmesini yapabilir.Tiyatrolar,setler ve tüm medya kuruluşları için dekor ve iç dizayn hazırlanması ,tüm çalışmalar için atölyeler ve tasarım ofislerinin tesis edilmesi,ilgili elemanların ve cihazların temini işletilmesi. -Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. -İlgili sözleşmelerde belirtilerek gerek tanıtım bedeli gerekse komisyon tespiti şeklinde sözleşmeler ile gelir sağlamak. Konusu ile ilgili müşavirlik ve teknik destek vermek. -Bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli araç ve gereçlerin ithalat ve ihracatını yapabilir. -Yerli veya yabancı gerçek şahıs, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine konusu ile ilgili ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

 Adres: Tahtakale Mah.Faruk Nafiz Çamlıbel Cad.Efes Sit.N.7/6/96 Avcılar