TÜİK, işsizlik oranını açıkladı! İstihdamın yüzde 7,5'i ve iş değiştirmelerin yüzde 22,6'sı inşaat

TÜİK, işsizlik oranını açıkladı! İstihdamın yüzde 7,5'i ve iş değiştirmelerin yüzde 22,6'sı inşaat

TÜİK, işsizlik oranlarını açıkladı. TÜİK'in açıklamasına göre istihdamın yüzde 7,5'i inşaat sektöründe gerçekleşti. Sektörün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 arttı. İşe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 22,6sı inşaat sektöründe işe başladı


Türkiyede 2011 yılı Temmuz döneminde işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak, yüzde 9,1e geriledi. Kentsel alanlarda işsizlik oranı yüzde 11,5, kırsal yerlerde yüzde 4,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, "2011 Temmuz Dönemi (Haziran-Temmuz-Ağustos)" sonuçlarına göre, 2010 yılı Temmuz döneminde  2 milyon 782 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl aynı dönemde 2 milyon 509 bin kişiye geriledi. İstihdam da 23 milyon 478 binden, 24 milyon 953 bin kişiye çıktı.

Temmuz dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle:

2010/Temmuz     2011/Temmuz

-------------  ------------

KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin)          71.372          72.421

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 52.572          53.635

İŞGÜCÜ (bin)                          26.260          27.462

İstihdam (bin)                      23.478          24.953

İşsiz (bin)                          2.782           2.509

İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde)         50,0            51,2

İstihdam Oranı (yüzde)                  44,7            46,5

İşsizlik Oranı (yüzde)                  10,6             9,1

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde)     13,6            11,8

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde)   19,5            18,3

İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin)       26.312          26.173

 

Ülkede, işsiz sayısı 2 milyon 509 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı da 24 milyon 953 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, "2011 Temmuz Dönemi (Haziran-Temmuz-Ağustos 2011)" sonuçlarına göre, Türkiyede kurumsal olmayan nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 49 bin kişilik artışla 72 milyon 421 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus da (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) 1 milyon 63 bin kişi artarak, 53 milyon 635 bin kişiye ulaştı.

2011 yılının Temmuz döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık artışla yüzde 51,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 1 puanlık artışla yüzde 72,9, kadınlarda ise 1,5 puanlık artışla yüzde 30,3 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 17,7sini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı, erkekler için yüzde 71,2, kadınlar için yüzde 27 olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 84,8 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda da yüzde 69,7 düzeyinde gerçekleşti.

İstihdam, 1 milyon 475 bin kişi arttı

Temmuz döneminde, 24 milyon 953 bin kişi istihdam edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre istihdam edilen kişi sayısında, 1 milyon 475 bin kişilik artış gözlendi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 421 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 54 bin kişi arttı. Sektörel kompozisyona bakıldığında, istihdamın yüzde 26,9u tarım, yüzde 18,9u sanayi, yüzde 7,5i inşaat, yüzde 46,7si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, inşaat sektörünün payı ise 0,5 puan arttı, buna karşılık sanayi sektörünün payı 0,6 puan, hizmetler sektörünün payı 0,1 puan azaldı.

İstihdamın yüzde 70,6sı erkek

Temmuz döneminde istihdam edilenlerin yüzde 70,6sını erkek nüfus oluşturdu. Öte yandan, istihdam edilenlerin yüzde 59,5i lise altı eğitimliler, yüzde 61,2si ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 23,8si kendi hesabına veya işveren, yüzde 15i ise ücretsiz aile işçilerinden meydana geldi. İstihdam edilenlerin yüzde 59,7sinin 10 kişiden az çalışanı bulunan işyerlerinde çalıştığı, yüzde 3,4ünün ek bir işi bulunduğu, yüzde 2,7sinin mevcut işini değiştirmek veya ek çalışma için iş aradığı tespit edildi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 85,4ü sürekli bir işte istihdam ediliyor.

Kayıt dışı istihdam yüzde 43,4 oldu

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, Temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre, 1,7 puanlık azalışla yüzde 43,4 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, 2010 yılının aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 85,8den yüzde 84,4e, tarım dışı sektörlerde yüzde 30,2den yüzde 28,3e düştü.

Genç nüfusta işsizlik, yüzde 18,3e geriledi

2011 Temmuz döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 273 bin kişi azalarak, 2 milyon 509 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı da 1,5 puanlık azalışla yüzde 9,1 oldu. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1,7 puanlık gerilemeyle yüzde 11,5, kırsal yerlerde ise 0,8 puanlık düşüşle yüzde 4,7 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalarak, yüzde 18,3e geriledi. Söz konusu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 19,5 düzeyindeydi.

Bu dönemde işsizlerin yüzde 29,8i, eş-dost aracılığıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 86sını (2 milyon 158 bin kişi) daha önce bir işte istihdam edilenler oluşturdu. İşsizlik gerekçelerine bakıldığında da işsizlerin yüzde 25,3ünü çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 14ünü işten çıkarılanlar, yüzde 19,6sını kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 6,2sini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,8ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 14,9unu öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 11,2sini ise diğer nedenler oluşturdu.

İşsizlerin yüzde 17sini bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu

TÜİK araştırmasına göre, Temmuz 2011 döneminde 2 milyon 327 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 9,3 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 26,7si 25-34 yaş grubunda yer aldı.

Söz konusu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 16,6sı sanayi, yüzde 34,7si hizmetler, yüzde 22,6sı inşaat sektöründe, yüzde 26sı ise tarım sektöründe işe başladı.

Mevcut işsizlerin yüzde 17sini (426 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış göstergeler

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında, 2011 yılı Temmuz döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 53 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 49 bin kişilik azalış gözlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalrak, yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam oranı değişmedi ve yüzde 45 oldu, işsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşgücü anketleri nasıl açıklanıyor

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor. 2010 yılından itibaren temel işgücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak da yayımlanıyor.

Tablo

TÜİK verilerine göre, 2005-2011 döneminde aylar itibariyle işsizlik oranları şöyle:

AYLAR    2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011

-----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Ocak     11,8   12,1    11,3   11,6   15,5   14,5  11,9

Şubat    11,9   12,2    11,7   11,9   16,1   14,4  11,5

Mart     11,2   11,3    10,7   11,0   15,8   13,7  10,8

Nisan    10,4   10,3    10,1    9,9   14,9   12,0   9,9

Mayıs     9,6    9,2     9,2    9,2   13,6   11,0   9,4

Haziran   9,6    9,2     9,2    9,4   13,0   10,5   9,2

Temmuz    9,6    9,3     9,3    9,9   12,8   10,6   9,1

Ağustos   9,9    9,6     9,7   10,2   13,4   11,4

Eylül    10,1    9,5     9,9   10,7   13,4   11,3

Ekim     10,4    9,6    10,2   11,2   13,0   11,2

Kasım    11,0   10,0    10,5   12,6   13,1   11,0

Aralık   11,5   10,9    10,9   14,0   13,5   11,4

YILLIK   10,6   10,2    10,3   11,0   14,0   11,9

AA