Turgut Yılmaz'ın GSD Holding sermayesindeki oy hakkı yüzde 30.31'e çıktı!

Turgut Yılmaz'ın GSD Holding sermayesindeki oy hakkı yüzde 30.31'e çıktı!M.Turgut Yılmaz ve birlikte hareket edenlerin GSD Holding A.Ş. sermayesindeki toplam oy hakkı yüzde 24,65'ten yüzde 30,31'e çıktı...


GSD Holding A.Ş tarafından yapılan açıklama;


 AÇIKLAMA:

GSD Holding A.Ş.'nin 30 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı ile sınırlı olarak, M.Turgut Yılmaz ile birlikte hareket edenlerden (Delta Arsa ve Bina Geliştirme Ticaret A.Ş., GSD Dış Ticaret A.Ş. ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) alınan vekaletler hariç olmak üzere, Şirketimiz Hukuk Müşaviri Fikret Avcı toplam 3,998 TL nominal değerli B Grubu (%1,02 B Grubu) ve 10.142.754,631 TL nominal değerli D Grubu olmak üzere toplam 10.142.758,629 TL (toplam %4,06), Şirketimiz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Akgün Türer toplam 2.342.389,630 TL nominal değerli D Grubu (toplam %0,94), Şirketimiz Mali İşler Müdürü Güray Özer 3,999 TL nominal değerli B Grubu (%1,02 B Grubu) ve 1.018.208,997 TL nominal değerli D Grubu olmak üzere toplam 1.018.212,996 TL (toplam %0,41) paya ilişkin vekalet yetkisi almıştır. 


Böylece, söz konusu genel kurul ile sınırlı olarak, M.Turgut Yılmaz ve birlikte hareket edenlerin GSD Holding A.Ş. sermayesindeki toplam pay oranı %28,16'dan %33,56'ya, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 389. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı gereğince Şirket'in tam konsolidasyona tabi tuttuğu finansal duran varlıklarınca (GSD Dış Ticaret A.Ş. ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) edinilen ana şirket paylarına ilişkin %4,66 oranındaki oy hakları toplam pay oranından ve sermayeden düşülerek yapılan hesaplamayla ise GSD Holding A.Ş. sermayesindeki toplam oy hakkı %24,65'ten %30,31'e  çıkmıştır.