Türk Kızılay kat karşılığı bina yaptıracak!

Türk Kızılay kat karşılığı bina yaptıracak!

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa Haliliye'de kat karşılığı bina yaptıracak. İhale 12 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa Haliliye'de kat karşılığı inşaatı işi ihale ediyor. İhale 12 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

ŞANLIURFA İLİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR.
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:

1 - Şanlıurfa İli, Haliliye ilçesi, Ertuğrulgazi mahallesi 5734 ada, 6 nolu parselde kayıtlı 2146,66m² yüzölçümlü;7 nolu parselde kayıtlı 2147,38m² yüzölçümlü; 8 nolu parselde kayıtlı 2199,89m² yüzölçümlü; 9 nolu parselde kayıtlı 2158,21m² yüzölçümlü ve Karaköprü ilçesi, Karaköprü mahallesinde bulunan 3048 ada, 12 parselinde kayıtlı 788,99m² yüzölçümlü, yine aynı yerde 3295 ada, 1 parselinde kayıtlı 934,10 m² yüzölçümlü, 3294 ada, 3 parselinde kayıtlı 1096,37 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların, varsa üzerindeki mevcut yapı/yapıların yıkımları ve hafriyatın, gerekir ise ifraz/tevhid işlemlerinin YÜKLENİCİ tarafından yapılması, imar durumuna
göre ve KIZILAY’ın uygun göreceği proje uyarınca, T.U.S veya yapı denetim uygulaması ve İş Sağlığı ve Güvenliğine ait tüm bedeller dahil tüm giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere, kat karşılığı inşaat işi yapımı için gerekli plan ve projelerinin hazırlanması, taşınmazın üzerindeki mevcut yapı/yapıların yıkılması, ilgili Belediye ve ilgili idarelerden onaylarının ve her türlü ruhsatlarının alınması ile onaylı projelerine, mahal listesine göre bağımsız bölümlerin, açık ve kapalı otopark inşaatlarının, ada içi ve dışı her türlü teknik alt yapı, çevre tanzimi ve peyzaj ile birlikte, sözleşme ve eki Şartnameler doğrultusunda tamamlanarak, İskan Ruhsatlarının ve Kat Mülkiyeti Tapularının alınması (Kızılay’a ait bağımsız bölümlerin elektrik, doğalgaz ve su aboneliği KIZILAY adına yapılıp, sayaçları takılı olacak şekilde) ve bağımsız bölümlerin paylaşılması işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

Türk Kızılay kat karşılığı bina yaptıracak!

2 - İhaleler farklı günlerde yapılacak olup katılacak olan isteklilerin katılmak istediği ihaleye ait aşağıdaki belirtilen tutarlar dikkate alınarak teminat ve şartname bedellerini ayrı ayrı yatırması gerekmektedir . İsteklikler tek bir ihaleye teklif verebileceği gibi her iki ihaleye de ayrı ayrı teklif verebilecektir. İsteklinin her iki ihaleye teklif vermesi durumunda her ihale için ayrı ayrı teklif zarfları teslim edecektir.
3 - Firmalar, teklifleri ile birlikte Haliliye ilçesinde yapılacak olan kat karşılığı ihale için en az 2.500.000,00 TL tutarında ve Karaköprü ilçesinde yapılacak olan kat karşılığı ihale için ise en az 190.000,00 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir.
4 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “İpekyol Mahallesi 2335 Sokak Baydemir Apt. No:49/1 Haliliye/ŞANLIURFA” adresindeki Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanlığından temin edilebilecek olup Haliliye ilçesinde yapılacak olan kat karşılığı ihale için 500,00 TL, Karaköprü ilçesinde yapılacak olan kat karşılığı ihale için ise 250,00 TL karşılığında satılacaktır. Şartname
bedeli T.C. Ziraat Bankası Çukurambar  Ankara  Kurumsal Şubesi TR36 0001 0021 1039 0090 2631 36 IBAN numaralı TL hesabına yatırılacaktır. Dekont makbuz yerine geçmektedir. İhale şartnamelerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 08.10.2021 günü saat 10:00’e kadar “İpekyol Mahallesi 2335 Sokak Baydemir Apt. No:49/1 Haliliye/ŞANLIURFA” adresindeki Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanlığı Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı Haliliye ilçesinde yapılacak olan kat karşılığı ihale 12.10.2021 günü saat 10:00’da ve Karaköprü ilçesinde yapılacak olan kat karşılığı ihale ise 13.10.2021 günü saat 10:00’da “İpekyol Mahallesi 2335 Sokak Baydemir Apt. No:49/1 Haliliye/ŞANLIURFA” adresindeki Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanlığı toplantı salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.