04 / 07 / 2022

Türker Proje'nin esas sözleşme değişikliği kabul edildi!

Türker Proje'nin esas sözleşme değişikliği kabul edildi!

Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme'nin esas sözleşmesine ilişkin yapılan değişiklik genel kurulda onaylandı..Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim yayınladı.

Türker Proje Gayrimenkul'ün kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllık bir süre için yeniden uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesi'nin tadiline ilişkin tasarı 23 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında onaylanarak kabul edildi.

Türker Proje Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllık bir süre için yeniden uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesi'nin tadiline ilişkin tasarı 23 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında onaylanarak kabul edilmiştir.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Dosya için tıklayın