10 / 08 / 2022

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait gayrimenkul özelleştirilecek!

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait gayrimenkul özelleştirilecek!

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ait gayrimenkul satış yöntemiyle özelleştirilecek.Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ait gayrimenkul satış yöntemiyle özelleştirilecek. Erzurum Pasinler'de yer alan gayrimenkul için son teklif verme tarihi 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.


TAŞINMAZIN SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ
İHALESİ’ NE İLİŞKİN DUYURU
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Şirketimizce 20.03.2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete’ de ihale ilanı yayımlanan ve 18.04.2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan duyuru ile son teklif verme tarihi , daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelenen mülkiyeti Şirketimize ait Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Övenler Mahallesindeki 61.055,09 m² yüzölçümlü, 139 ada, 9 no.lu parsel ve üzerinde bulunan yapıların satış suretiyle Özelleştirilmesi ihalesinin son teklif verme tarihi 22.09.2020 saat: 14:00 olarak belirlenmiştir.
İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamemizde yer almaktadır.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
Mithatpaşa Cad. No: 14
06100 - Yenişehir/ANKARA
Telefon: 0 312 458 57 61