Türkiye'de en çok iş kazası hangi sektörde yaşanıyor?

Türkiye'de en çok iş kazası hangi sektörde yaşanıyor?Türkiye’de en çok iş kazası meydana gelen sektörler açıklandı. Buna göre; en çok iş kazası yaşanan meslekler arasında madencilik ve taş ocaklığı, kanalizasyon ve atık yönetimi faaliyetleri, imalat, inşaat, konaklama ve yiyecek hizmetleri yer alıyor. 


Türkiye’de en çok iş kazası meydana gelen sektörler açıklandı. Buna göre; en çok iş kazası yaşanan meslekler arasında madencilik ve taş ocaklığı, kanalizasyon ve atık yönetimi faaliyetleri, imalat, inşaat, konaklama ve yiyecek hizmetleri yer alıyor. 

Türkiye

Güncel veriler kapsamında, ölümle sonuçlanan iş kazalarının ise en fazla inşaat alanında yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, iş güvenliği kültürünün yerleşmemiş olmasının büyük bir sorun olduğunu belirtiyor. Yönetimin iş güvenliğini önemsemediği iş yerlerinde, çalışanların ve iş güvenliği bilinci olmayan çalışanların riskli olduğunu vurgulayan uzmanlar, İSG kültürünün daha yaygın hale gelmesi için iletişim araçlarının daha aktif kullanılması, sinema, tiyatro, diziler gibi medya organlarında İSG kültürüne yer verilmesi gibi çalışmalar yapılmasının öneminin altını çiziyor.

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlisi Gamze Kağan, Türkiye’de sık sık meydana gelen iş kazalarına ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı ve önerilerde bulundu. 

En çok ölümlü kaza inşaat sektöründe yaşanıyor

 Türkiye

Güncel araştırma verilerine göre; Türkiye’de ölüm meydana gelen iş kazalarının en fazla inşaat alanında meydana geldiğini dile getiren Öğretim Görevlisi Gamze Kağan, şunları kaydetti: 

“İnşaat sektöründe yaşanan iş kazaları en çok çalışanın düşmesi, elektrik çarpması, malzeme düşmesi, yapı makinası kaynaklı meydana geliyor. Ölümlü iş kazalarının en çok inşaat sektöründe görülmesinin temel nedenleri ise ülkemizin ihtiyacı olan altyapı ve üstyapı uygulamalarının yoğun bir şekilde çözülmeye çalışılması, inşaat işlerinin yatırımların hemen hemen hepsinde görülmesi, inşaat sektörünün iş güvenliğinde çok tehlikeli alanda olması, iş sağlığı ve güveliği kültürünün ülkemizde yeni gelişmeye başlamasıdır.”

Güvensiz davranışlar ve durumlar iş kazalarına yol açıyor

Kağan, iş kazalarının risklerinin anlaşılması amacıyla öncelikle iş kazasına neden olan gerekçeleri anlamak gerektiğine dikkat çekti ve şöyle konuştu:

“İş kazalarının oluşmasına neden olan etkenlerin tümü güvensiz davranışlar ve güvensiz durumlar olmak üzere temel iki etkene indirgenebilir. Çalışma ortamındaki sıcaklık, nem, hava akımları, yetersiz aydınlatma, gürültü, kirli hava gibi olumsuz fiziksel ve kimyasal etmenler çalışan insanda; yorgunluğa, ilginin dağılmasına, hareketlerin ağırlaşmasına, duyu organlarının yetersiz kalmasına neden oluyor ve bunun sunucunda da güvensiz davranışlar ortaya çıkıyor. Güvensiz koşullar ise üretimde kullanılan teknolojinin ve üretim araçlarının niteliğinden iş düzensizliğine, bakım ve kontrollerin noksanlığından denetim ve yönetim hatalarına, depolama ve istifleme yanlışlıklarından sağlıksız çevre koşullarına kadar birçok etkenden dolayı ortaya çıkıyor. Örneğin zayıf aydınlatma, bozuk zemin, zemindeki yağ ve petrol atıkları, ölçüm ve kontrolleri yapılmamış elektrik tesisatı gibi güvensiz koşullar düşme, patlama, elektrik çarpması gibi iş kazası risklere yol açıyor. Dalgınlık ve dikkatsizlik, makina koruyucularını çıkarmak veya uygun olmayacak şekilde kullanılması, tehlikeli hızla çalışmak gibi güvensiz davranışlar da düşme, yaralanma gibi çeşitli riskler meydana getiriyor.”

En çok iş kazası inşaat sektöründe!