Türkiye'nin en büyük sorunu imar!

Türkiye'nin en büyük sorunu imar!

İmar konusunda gerek akademik gerekse mesleki çalışmalarım 'Türkiye'nin en büyük sorununun' terör, ekonomi vs. değil de 'imar' olduğu sonucuna götürmüştür

Türk medyasında 'imar' konusuna en fazla duyarlı olan ve dikkat çeken bir medya mensubu olmanızdan ötürü sizi kutluyorum.

İmar konusunda gerek akademik gerekse mesleki çalışmalarım 'Türkiye'nin en büyük sorununun' terör, ekonomi vs. değil de 'imar' olduğu sonucuna götürmüştür. Köşenizi izleyenlerin de bu konuda benimle aynı görüşte olduklannı tahmin ediyorum. Gerçekten imar ile ilgili ve ilintili olmayan hiçbir sektör ya da konu bulmak olası değildir.

Özetle belirtmek gerekirse imar; makro ve mikro düzeyde doğrudan ekonomiyi etkisi altında tutmaktadır. İmar konusundaki rantiyecilik ve yolsuzluk toplumun rüşvet ve diğer yasadışılıklarına da mantık oluşturmaktadır. Politika, imar rantiyeciliği ile öncelikle kirlenmektedir. Kent ve metropoliten alanlann yaşanılmaz düzeye gelmesinin temel nedeni imar alanındaki illegalitedir.
Sayın Başbakan'ın ruhsatsız binaların yıkılacağını ifade etmesi sorunu çözmek için yeterli değildir. Asıl sorun imar ilke ve mevzuatı çiğnenerek rant uğruna ruhsatlandınlan ve yasal hale getirilen binalardır. İmar mevzuatı ceza hukuku ile birlikte yeniden düzenlenmediği sürece imar konusunda arpa boyu ilerlemenin de imkânı bulunmamaktadır.

Dr. Mustafa ÇİÇEK