Türkşeker 'e ait 10 şeker fabrikası özelleştirilecek mi

Türkşeker 'e ait 10 şeker fabrikası özelleştirilecek mişžeker-İş Sendikası, Türkşeker 'e ait 10 şeker fabrikasının özelleştirilmesi için ihaleye çıkılmasına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 'da dava açtı


                  Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye şžeker Fabrikalarına
 (Türkşeker) ait C portföyündeki Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, çorum ve
 çarşamba fabrikalarıyla B portföyündeki Malatya, Erzincan, Elazığ ve Elbistan
 fabrikalarının bütün halinde varlık satışı uygulanmak suretiyle pazarlık usulüyle
 özelleştirilmek üzere ihaleye çıkartılması kararlarına karşı bir kez daha
 Danıştay 'a başvuruldu.

                Dava dilekçelerinde, 'özelleştirme kararlarının, Danıştay kararıyla
 iptal edilen 2009 yılındaki ihalelerle bire bir aynı olduğu ve yargı kararlarının
 etkisiz bırakıldığı' savunularak, bu nedenle kararın iptali istendi.

                Yürütmenin durdurulması talebini içeren dilekçelerde de 'çok sayıda
 şeker fabrikasının kapanmasını öngören ÖİB 'nin yaklaşımının hukuka, kamu yararı
 ve vicdana aykırı olduğu, pancar üreticisi aleyhine düzenlemeler yapıldığı,
 özelleştirme için ileri sürülen gerekçelerin maddi gerçeklerle örtüşmediği ve
 şeker fabrikalarının değerine yönelik hesaplamaların geçerliliğini yitirdiği'
 savunuldu.
AA