TURYAP'tan 619.7 milyon TL'ye satılık 100 gayrimenkul!

TURYAP'tan 619.7 milyon TL'ye satılık 100 gayrimenkul!

TURYAP, birçok inşaat şirketinin markalı konut projelerini 619 milyon 764 bin 296 TL'ye 13'üncü Gayrimenkul Fuarı'nda satışa sunacak. Fuar, 24 Mart 2019 günü Hilton Bosphorus Convention Center Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek.TURYAP, Maslak 1453 projesinde yer alan 24 daireyi, Manzara Adalar'daki 10 daireyi, Sakurapark projesindeki 10 daireyi, İdealist Bakırköy'deki 10 konutu, Sultan Makamı projesinde bulunan 6 evi, Bomonti Business Center'daki 9 ofisi, Ulus Penthouse, Ulus Sitede Villa ve Bebek Villa'da birer villayı, Faysal, Etiler daire ve Büyükdere Yalı projesinde bulunan daireyi, Bodrum Ada projesindeki malikaneyi ve daha birçok markalı projedeki gayrimenkulleri satışa çıkardı.

Gayrimenkullerin satışı 24 Mart 2019 günü Hilton Bosphorus Convention Center Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek 13'üncü Gayrimenkul Fuarı'nda düzenlenecek. Projeden daire alan yatırımcılara hemen teslim, hemen tapu fırsatı sunuluyor. 

Proje ismi        Muhammen bedel
1- Maslak 1453     974.775 TL
2- Maslak 1453    1.781.400 TL
3- Maslak 1453    959.775 TL
4- Maslak 1453    1.411.650 TL
5- Maslak 1453    959.775 TL
6- Maslak 1453    1.846.275 TL
7- Maslak 1453    1.765.425 TL
8- Maslak 1453    1.814.850 TL
9- Maslak 1453    974.755 TL
10- Maslak 1453    1.781.400 TL
11- Maslak 1453    1.378.950 TL
12- Maslak 1453    2.148.675 TL
13- Maslak 1453    959.775 TL
14- Maslak 1453    1.930.500 TL
15- Maslak 1453    974.775 TL
16- Maslak 1453    1.386.075 TL
17- Maslak 1453    1.411.650 TL
18- Maslak 1453    1.781.400 TL
19- Maslak 1453    974.775 TL
20- Maslak 1453    1.765.425 TL
21- Maslak 1453    1.836.000 TL
22- Maslak 1453    1.411.650 TL
23- Maslak 1453    1.781.400 TL
24- Maslak 1453    959.775 TL
25- Manzara Adalar    347.750 TL
26- Manzara Adalar    354.250 TL
27- Manzara Adalar    484.250 TL
28- Manzara Adalar    490.750 TL
29- Manzara Adalar    578.500 TL
30- Manzara Adalar    796.250 TL
31- Manzara Adalar    575.250 TL
32- Manzara Adalar    711.750 TL
33- Manzara Adalar    1.140.750 TL
34- Manzara Adalar    1.147.250 TL

35- Manzara Adalar    900.000 TL
36- Sakurapark    819.000 TL
37- Sakurapark    831.000 TL
38- Sakurapark    660.000 TL
39- Sakurapark    693.000 TL
40- Sakurapark    693.000 TL
41- Sakurapark    492.000 TL
42- Sakurapark    549.000 TL
43- Sakurapark    522.000 TL
44- Sakurapark  477.000 TL
45- İdealist    549.396 TL
46- İdealist    481.356 TL
47- İdealist    343.602 TL
48- İdealist    417.987 TL
49- İdealist    360.000 TL
50- İdealist    360.000 TL
51- İdealist    660.000 TL
52- İdealist    610.500 TL
53- İdealist    660.000 TL
54- İdealist    534.600 TL
55- Sultan Makamı    34.020.000 TL
56- Sultan Makamı    4.989.600 TL
57- Sultan Makamı    9.072.000 TL
58- Sultan Makamı    9.979.200 TL
59- Sultan Makamı    8.164.800 TL
60- Sultan Makamı    8.618.400 TL
61- Bomonti Business Center    1.650.000 TL
62- Bomonti Business Center    1.830.000 TL
63- Bomonti Business Center    1.830.000 TL
64- Bomonti Business Center    1.830.000 TL
65- Bomonti Business Center    3.900.000 TL
66- Bomonti Business Center    4.194.000 TL
67- Bomonti Business Center    4.128.000 TL
68- Bomonti Business Center    4.194.000 TL
69- Bomonti Business Center    14.580.000 TL
70- Ulus Penthouse    14.742.000 TL
71- Ulus Sitede Villa    21.294.000 TL 
72- Bebek Villa    32.760.000 TL
73- Faysal Villaları    6.552.000 TL
74- Büyükdereyalı    13.104.000 TL
75- Etiler Daire    3.931.200 TL
76- Rumeli Hisarı Yalı    10.155.600 TL
77- Bodrum Ada    49.140.000 TL
78- Bebek Malikane    121.434.000 TL
79- Zorlu Center    21.294.000 TL
80- Nef 08    195.000 TL
81- Nef 08    188.500 TL
82- Dap Royal    390.000 TL
83- Emaar    2.437.500 TL 
84- Yol Yalısı    11.050.000 TL 
85- Polenezköy    19.500.000 TL
86- Aca Suite    237.250 TL
87- Erguvan Evleri    1.950.000 TL
88- Dap Z Ofis    315.900 TL
89- Dap Z Ofis    772.200 TL
90- Dap Z Ofis    257.725 TL
91- Dap Z Ofis    257.725 TL
92- Dap Z Ofis    363.350 TL
93- Dap Z Ofis    363.350 TL
94- Dap Z Ofis    237.900 TL
95- Bademlik    1.750.000 TL
96- 3T Plaza    39.000.000 TL
97- Kira getirili okul    26.000.000 TL
98-  İzmir  Kalkıç'ta arazi    6.500.000 TL
99- Çanakkale'de çiftlik    42.000.000 TL
100- Bodrum'da arsa    5.400.000 TL

TURYAP GAYRİMENKUL TEKLİF ALMA TOPLANTISI ŞARTNAMESİ

1. Teklif alma toplantısı Hilton Oteli, Elmadağ/İstanbul adresinde ve İnternet bağlantıları ile 24.03.2019 Pazar günü saat 14:00’te yapılacaktır. Kayıtlar teklif alma toplantısı günü saat 11:00’de başlayacaktır.

2. Turyap’ın QNB Finans Bank’taki TR66 0011 1000 0000 0074 0767 65 IBAN nolu TL hesabına teklif verilecek her taşınmaz için ayrı ayrı LOT NO açıklaması ile 500-. TL (BeşYüzTürkLirası) katılım teminatı ödeyen gerçek veya tüzel kişiler toplantı sırasında teklif verebilecektir.

3. Katılım teminatını ödeyen ve teklif vermek için işbu şartnameyi imzalayan gerçek veya tüzel kişiye her bir katılım teminatı için ayrı bayrak numarası verilecektir. En yüksek teklifi veren katılımcının bayrağı alınacaktır. Teklif alma toplantısı için oluşturulan fiyatlar salon fiyatlarıdır. İnternet sitesinde, kataloglarda, basın yayın kuruluşlarında, teklif alma toplantısısalonunda ve diğer bütün ortamlarda ilan edilen fiyatlar sadece 24.03.2019 tarihindeki teklif alma toplantısı bitimine kadar geçerli olacaktır.

4. Katılım teminatı tahsilat makbuzu-dekontu, her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış işbu şartname, teklif veren tüzel kişi ise; temsile yetkili olunduğunu gösterir yetki belgesi, vekaleten katılıyorsa; gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, teklif alma toplantısına katılmaya, teklif alma toplantısı bedelini ödemeye vb. yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren vekaletname, toplantı öncesi salondaki Turyap yetkililerinin oluşturduğu kayıt masalarına teslim edilecektir.

5. Bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri aracılığıyla veya önceden Turyap ile mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla salondan (yeterli talep oluşursa açılacak internetten) doğrudan teklif vererek toplantıya katılabileceklerdir. İnternetten teklif vermek isteyenler için kayıtlar teklif alma toplantısı tarihinden en geç 1 gün önce kapatılacaktır.

6. En yüksek teklif veren alıcı, nihai teklif bedeli üzerinden %5 ek teminatını teklif alma toplantısını takip eden en geç 3 (üç) iş gününde mesai bitimine kadar (27.03.2019 günü 17:00’ye kadar) TURYAP’ın QNB Finans Bank’taki TR66 0011 1000 0000 0074 0767 65 IBAN nolu TL hesabına ödeyecek ve ödemeye ilişkin dekontu Turyap yetkililerine ulaştıracaktır.

7. Katılım teminatı ile %5 ek teminatını yatıranların teklifleri, 27.03.2019 gününden sonraki en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Turyap tarafından taşınmazın malikine satış onayına sunulacaktır. Teklif alma toplantısında sunulan teklifler, taşınmazın malikinin onayı ile kesinleşecektir. Taşınmaz maliki alınan teklifi onaylamamakta serbesttir. Böyle bir durumda teklif verenin taşınmaz malikinden ve TURYAP’tan herhangi bir ad altında bir tazminat vb. talebi olmayacaktır.

8. Satış onayı verilen her bir taşınmazın, teklif alma toplantısı sonucunun tebliğinde belirtilen tarihler içerisinde katılım teminatı ile ek teminat tutarı düşüldükten sonra peşin ödeme ise bakiyesini nakden ve defaten taşınmaz maliki/Turyap tarafından bildirilen banka hesabına adı soyadı/unvan, TC kimlik/vergi no., yabancı kişi teklif verenler için pasaport no., cep tel. no., taşınmazın satış listesinde belirtilen lot no. açıklamasıyla ödenecektir. 

9. Taşınmaz malikinin satış onayı vermemesi halinde veya teklif verenden kaynaklanmayan nedenlerle taşınmazın tapu devrinin gerçekleştirilememesi halinde, katılım teminatı ile birlikte ek teminat teklif verene iade edilecektir. Teminatların iade edilmesine kadar geçen sürede taşınmazmalikinden/Turyap’tan faiz, tazminat, vb. herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

10. Toplantıda en yüksek teklif veren birinci, ikinci ve üçüncü dışında kalanların katılım teminatları toplantı gününü takip eden 5 (beş) iş günü sonunda teklif verenin şartnamede belirtilen IBAN numarasına iade edilecektir. En yüksek teklif veren ikinci ve üçüncünün katılım teminatı en yüksek teklif veren birincinin satış koşullarını tamamlanmasını takiben iade edilecektir.

11. Teklif sahipleri, taşınmaz malikinin uygun görmesi halinde, TURYAP GAYRİMENKUL TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ’ndeki bütün hükümleri kabul ettiğine dair bir taahhütname vermesi ve taşınmaz bedelinin tamamının ödenmesi kaydıyla sözleşme devri yapabilir.

12. Toplantı başkanı, toplantı ortamını bozan, toplantıyı engelleyici hareketlerde bulunan kişileri toplantı salonundan çıkarma yetkisine haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz, teklif alma toplantısını fesih talebi vb. hakkı bulunmadığını toplantıya katılanlar kabul ve taahhüt eder. Toplantı başkanı teklif alma sırasını değiştirmeye yetkilidir.

13. Birbiriyle ilişkili taşınmazlarda toplu halde ve/veya ayrı ayrı teklif alınabilir. Hangi taşınmazları tek tek satılacağına, hangi taşınmazların ise Inter- Connect (toplu teklif) sistemle satılacağını, toplantıbaşkanı taşınmaz malikinin görüşünü alarak toplantı esnasında karar verir. Inter Connect sistemde LOT’lar için teker teker teklif alınır, bilahare alınan tüm teklifler toplanıp üzerine %10 ilave edilerek tamamı tek LOT halinde satışa sunulur. Inter-Connect sistemde teklif verilecek taşınmazların her biri için ayrı ayrı katılım teminatı yatırılmış olma şartı aranacaktır.

14. Taşınmazlar hakkında internet sitelerindeki tanıtım veya broşür, katalog, kitapçık ve ilanlarda verilen bilgiler (metraj ve vasıflar) ile şartnamede yazılı diğer bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren taşınmazı mevcut durumu ile (kiracı, hasar, hisse, imar, iskan, tapu v.b. bilgileri) görmüş, incelemiş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu konuda gelecekte taşınmaz malikinden/Turyap’tan herhangi bir itiraz ile talepte bulunmayacaktır. Teslimli olarak satışa sunulan taşınmazların muhammen bedeli mevcut durumuna göre belirlenmiş olup, bu taşınmazlarda herhangi bir tadilat ve onarım yapılmayacaktır.

15. Taşınmaz maliki tanıtım amaçlı broşür, kitapçık, ilan v.b. yayınlarda yer alan taşınmazlardan dilediğini, toplantı öncesinde veya toplantı sırasında satıştan çekmeye, toplantı başkanı da teklif alma sırasını değiştirmeye yetkilidir. Turyap gerek duyduğu lotlarda toplantı öncesi veya toplantı esnasında ek teminat talep edebilir.

16. Teklif verenler teklif alma toplantısı anında ulaştıkları teklif bedelleriyle bağlıdır. En yüksek teklifi verenin satıştan cayması halinde katılım teminatı ile ek teminatı irad kaydedilecektir.

17. Teklif alma toplantısında, satışa sunulan taşınmazlar için nihai teklif üzerinden önceden açıklanan ödeme şekline göre ödeme yapılacak olup, bu durumda nihai teklif bedeli üzerinden herhangi indirim yapılmayacaktır. KDV tutarı, tapu harcı ve masrafları salonda oluşan nihai teklif bedeli üzerinden kanunen ait olunan taraflarca ödenecektir. Tapu devirleri bütün bedelin ödenmesi ve/veya bütün ödeme şartlarının yerine gelmesini takiben gerçekleşecektir.

18. Verilen süre içerisinde ek teminatın yatırılmaması halinde, teklifler iptal edilecektir. Bu durumda satın alma hakkı en yüksek teklif veren ikinciye geçecektir. En yüksek teklif veren birincinin kendisine verilen sürede şartları yerine getirmemesi durumunda yatırılan katılım teminatı ile ek teminat Turyap tarafından herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın irad kaydedileceği gibi Turyap,  4 tekliften vazgeçen alıcı adayından nihai teklif bedeli üzerinden %5+KDV’lik cezai şartı almaya hak kazanacaktır.

19. Teklif sahiplerinin teklif alma toplantısı şartnamesinde gösterdikleri açık adreslerine gönderilen tebligatların, adres değişikliği vb. nedenlerle adrese geç ulaşması, ulaşmaması ve postadaki gecikmeler nedeniyle teklif verene geç ulaşmasından taşınmaz maliki/Turyap sorumlu değildir.

20. Uyuşmazlıkların çözümünde Turyap’ın ses ve görüntü kayıtları da muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edecek olup, bu madde H.M.K. 193 maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir. Teklif alma toplantısı ile satışa sunulan taşınmazdan doğan ihtilaflarda taşınmaz maliki sorumlu olup bu durumda Turyap yaşanabilecek ihtilaflarda taraf değildir.

21. Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesine kayıtlı Arabulucu Hukukçular veya İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri, Türk Hukuku’na göre yetkilidir.

Satış şartnamesi için tıklayın

Nuran IŞIK/Emlakkulisi.com