Tüzel kişilerin tapu işlemleri!

Tüzel kişilerin tapu işlemleri! Tüzel kişilerin tapu işlemleri!

Tüzel kişilerin tapu işlemleri için hangi belgelerin temin edilmesi gerekiyor? İşte yanıtlar...
Tüzel kişilerin tapu başvuruları için öncelikle yetki belgesi gerekiyor. Söz konusu bu belgede ise, “Gayrimenkul tasarruflarına yetkilidir” denmesi yeterli oluyor. 


Yetki belgesi nereden alınır? 

Tüzel kişilerin tapu siciline başvurularında gerekli olan yetki belgesi şu noktalardan temin ediliyor; 


*Şirketler ve kooperatifler ticaret sicil memurluğundan, 


*Dernekler ve sendikalar kaymakamlık veya valilikten, 


*Vakıflar ise Vakıflar Genel Müdürlüğünden alabilirler. 


Tüzel kişi vekaletnameleri.. 

Tüzel kişilerin vekalet vermesi ise yasal bir durum. Vekalet verilen yetkilinin tapu siciline başvururken yetki belgesi götürmesi de gerekmiyor. Tüzel kişilerin verdiği vekaletnamelerde fotoğraf bulunması ise şart. 


Resmi Kurumların Başvuruları

Resmi kurumlar kanunlarla kendilerine verilen görev ve yetkilerin icrası için tapu siciline başvurabilirler. Resmi kurumların yazılı olarak başvurmaları yeterlidir. Akit düzenlenmesini gerektiren satış, ipotek gibi işlemlerde kuruluş kanunu gereği kurumu temsile yetkili kimsenin bizzat veya resmi bir yazı ile görevlendireceği temsilcinin başvurması gerekir. 


Kanunla kurulmuş resmi kurumların yetki belgesi getirmesine gerek yoktur. Noterden vekaletname vermeleri de gerekmez. Kurum amirinin imzalayacağı resmi yazı yeterlidir.