01 / 12 / 2022

Tuzla Yayla Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı askıda!

Tuzla Yayla Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı askıda!

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Yayla Mahallesi 7951, 7953, 6189, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 6196 Parseller İle 6195, 7950, 469 Ve 3434 Parsellerin Bir Kısmı ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı askıya çıkarıldıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 25 Ağustos 2022 tarihli ve 4417393 sayılı yazısı ile; 6306 sayılı Afet Riski Altında Kalan Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda 25.12.2020 tarih ve 277657 sayılı Makam Olur'u ile "Rezerv Yapı Alanı" ilan edilen bölgede Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan "İstanbul İli, Tuzla İlçesi Yayla Mahallesi 7951, 7953, 6189, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 6196 Parseller ile 6195, 7950, 469 ve 3434 Parsellerin Bir Kısmı ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin NİP-34802507 numaralı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve UİP-34569731 numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ı) ve 102 (e) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi hükümleri uyarınca 25.08.2022 tarihinde re'sen onaylandığı belirtildi.

Tuzla Yayla Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı askıda!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07 Eylül 2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesi ve e-plan otomasyon sisteminde askıya çıkarıldı.

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Yayla Mahallesi 7951, 7953, 6189, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 6196 Parseller İle 6195, 7950, 469 Ve 3434 Parsellerin Bir Kısmı ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili detaylara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesinden ulaşmanız mümkün.

Kadıköy Caferağa Mahallesi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Çekmeköy Alemdağ-Ekşioğlu Mahallesi 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!
Geri Dön