Üç Atlar İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

 Üç Atlar İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Üç Atlar İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Üç Atlar İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Kağıthane'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Mohamad Tarek Al Hamod ve Yazan Alhammoud ortaklığında kuruldu.Üç Atlar İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Kağıthane'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Mohamad Tarek Al Hamod ve Yazan Alhammoud ortaklığında kuruldu.

Üç Atlar İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:

1.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 5.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 6.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 7.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 8.Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 9.Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 10.Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak 11.Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto,etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik,acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili mağazalar açmak. 12.Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolarının, ithalatı ve ihracatını yapmak. 13.Her türlü tekstil ürünlerinin alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmak. 14.Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 15.Her Türlü kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmak. 16.Her türlü mal alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak. 17.Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. Şirketlerden bayilik almak,ihalelere girmek. 18.Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. 19.Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. 20.Her türlü sanayi ve büro makineleri ve yedek parçalarının alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak. 21.Her türlü ayakkabı alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmak. 22.Her türlü takı ve aksesuar almak satmak ithalat ve ihracatını yapmak. 23.Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 24.Klima alımı satımı imalatı ithalatı ve ihracatını yapmak. 25.Çalışma konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firmalardan genel distribütörlük,acentelik mümessillik almak ve vermek komisyonculuğunu ve dağıtımcılığını yapmak ve yaptırmak. 26.Konusu ile ilgili toptan ve perakende satış yerleri,mağazalar,depolar alıp işletebilir,kiraya verebilir. 27.Konusu ile ilgili yerli ve yabancı hakiki ve hükmü şahıslarla geçici ve devamlı olarak şirket ve ortaklıklar kurmak,iş birliği yapmak,mali sorumluluklarla ilgili sözleşmeleri akdetmek müştereken ihalelere katılmak.Marka patent lisans tescil ettirmek gerektiğinde bunları başkalarına devretmek. 28.Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşların sermayelerine katılmak bu tür işletmelerle yeni kuruluşlar tesis etmek.Bunları kendi menkul ve gayri menkulleri ile veya banka teminatı yada üçüncü şahısların ayni veya şahsi kefaretleri ile garanti edebilir bu teminatları değiştirebilir,kaldırabilir. 29.Şirket ihtiyacı için mevzuat hükümlerine uygun olarak iç ve dış piyasalardan kısa orta veya uzun vadeli borçlanmalar yapabilir.Bunları ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:Ortabayır Mah.Şair Çelebi Sok. Gürtaş Iş Merkezi Apt.No:1/3 KAĞITHANE