Uşak'ta icradan 2 milyon 882 bin liraya satılık fabrika!

Uşak'ta icradan 2 milyon 882 bin liraya satılık fabrika!

Uşak Merkez'de yer alan fabrika icradan 2 milyon 882 bin 663 liraya satışa çıkıyor


 

  TC. UŞAK 1. İCRADAN MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2007/780 ESAS.    Satılmasına karar verileli gayrimenkullerin cinsi, kıymeti. Uşak İli, Merkez İlçesi Beylerhan Köyü, Yerköprü Mey. 144 ada, 5 parselde kayıtlı, 31.806,85 m2 kargir tek katlı fabrika binası ve arsası. Fabrika boyahane ve dokuma fabrikası olarak kullanılmaktadır.   HALİ HAZIR DURUMU: Taşınmaz sanayi parselidir. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 8534,80 m2 inşaat ruhsatı olduğunu belirtilir.    Toplam değeri 2 milyon 882 bin 663 lira 54 kuruş olarak belirlendi. Taşınmazın değeri Uşak İcra Hukuk Mahkemesinin 2010/782 Esas, 2012/54 Karar sayılı ilana iki kesin olarak belirlenmiştir.   SATIŞ,ŞARTLARI : 1- Taşınmazın satışı 12/06/2012 Salı saat: 1130-11,40 saatleri aramda Belediye İş Hanı M2 Baro odası önü Merkez Uşak adresinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60’ım ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 22/06/2012 Cama günü Belediye İş Ha» Kat:2 Baro odası önü Merkez Uşak adresinde ve »at: 11.30-11.40 saatleri arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır, İkinci artmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin %40’m ve satış masraflarım geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur.   2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 2ö’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli Ur bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Telliye rami, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, atış bedelinden ödenir   3- İpotek sahibi alacaklılar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.   4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İİ,K.’nun 133. maddesi gereğince lale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve gecikme Monden alta ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa öncelikle yayınlanan teminattan tahsil edilir   5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Uşak ücra Müdürlünde açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.   6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatın kabul elmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/780 esas dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.    İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.   NOT: İş bu taşınmaz satış ilam, tebligat yapılamayan tüm taraflara apu kaydında adresi bulunmayan ilgililere, haciz koyduran, cyldatl olan tüm ilgililerle, alacaklılara, borçlulara, 3. şahıslara) ilasen tebligat yerine geçeriidir. Basın No: 28113 www.bik.gov.tr  İLANI DETAYLI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ