12 / 08 / 2022

Utopya Turizm İnşaat'ın olağanüstü genel kurul toplantısı tescillendi!

Utopya Turizm İnşaat'ın olağanüstü genel kurul toplantısı tescillendi!

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret'in 14 Ocak'ta gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul toplantısı tescillendi...Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) olağanüstü genel kurul toplantısı tescili hakkında açıklama yaptı.

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret'in 14 Ocak'ta gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul toplantısı tescillendi.

Utopya Turizm İnşaat'ın KAP açıklaması: 
A.Şirket Yönetim Kurulumuzun ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 14 Ocak 2020 Salı Günü Saat 11.00 'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 /10 Çankaya /  Ankara  adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde yapılmasına,

B.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,

C.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Dosya için tıklayın