25 / 05 / 2022

Uzman Arıtım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Uzman Arıtım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sultanbeyli'de 500 bin TL sermaye bedeli Asem Haydar Gönen tarafından kuruldu.Uzman Arıtım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sultanbeyli'de 500 bin TL sermaye bedeli Asem Haydar Gönen tarafından kuruldu.

Uzman Arıtım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Arıtım 1-Her türlü kamu, özel kurum ve kuruluşların, mahalli idarelerin atık su,içme su arıtma tesislerinin fizibilite çalışmalarını yapmak, atıl suyu arıtma ve katı atık işletme tesislerini kurmak ve kurdurmak, bunlarla ilgili her türlü malzeme alımı satımı.ithalat,ihracatı ve taahhüdünü yaptırmak,imalatını inşa ve taahhüt etmek, montajını yapmak ve yaptırmak.Konusu ile ilgili servis ve danışmanlık hizmetleri vermek bu işlerin bakım ve onarımını yapmak ve çevre ve arıtma sistemleri ile ilgili her türlü mühendislik hizmeti vermek, konusunda danışmanlık yapmak,eğitim vermek,yeterlilik belgesi alarak belgelendirme alanında hizmet vermek 2- Her türlü su ve atık su arıtma tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. 3- Su ve atık su arıtma işlemleri ile ilgili olarak her türlü maddelerin alım satımı yapmak, ilgili cihaz makine,tesis ve aletleri almak, satmak,ithalat ve ihracatını yapmak. 4- Arıtma ile ilgili tesis ve makinelerin bakım, onarım ve servis hizmetlerini sağlamak. 5- Çalışma konusunda giren mamullerin ve emtianın alım,satımını,ithalini,ihracını depolanması yapmak; toptan ve perakende satış mağazaları, soğuk hava depoları kurmak ve işletmek. 6- Su ve atık su sistemleri ile ilgili proje oluşturmak,tasarım yapmak,endüstriyel laboratuvar hizmetleri vermek ve laboratuvar malzemeleri alım,satımı,ithalatı ve ihracatı yapmak 7- Her türlü havuz kimyasallarının,temiz su ve atık su kimyasallarının hazırlanmasını sağlamak ve alım satımını,ithalatı ve ihracatı yapmak; havuzlar ve diğer su yapılarının su ve atık su arıtma tesislerinin projesini hazırlamak, taahhüdünü yapmak ve montajını gerçekleştirmek. 8- Her türlü sınai ve ticari ürünlerinin alım satımı ile ithalatın, ihracatını ve pazarlamasını yapmak; faaliyeti ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek. Makine 1- Her türlü makine,teçhizat, iş makineleri, temizlik makineleri üretimi yapmak, Bunların yedek parçalarının alımını satımını imalatını, ithal ve ihracatını yapmak. Turizm 1- Turizm işletmeciliği yapmak. Her sınıf cins ve kategorideki otel, motel, pansiyon, kamping, karavan gibi turistik yatırımlarda bulunmak, işletmek ve kiralamak ve kiraya vermek. Konusuyla ilgili her türlü ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak. Otomotiv 1- Her türlü otomobil , motosiklet vb. otomotiv ürünlerinin ve yan ürünlerinin yedek parçalarının, imalatını, alımı satımı ithalatı ve ihracatını yapmak. Tamir bakım ve onarımının yapmak. İnşaat 1- Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat ve taahhüt işleri yapmak, ihale artırma ve eksiltmeleri katılmak özel inşaatlar yapmak. Her türlü inşaat malzeme, nalburiye malzemesi,tesisat malzemeleri,arıtma ile alakalı tüm malzemelerin ve makinelerin alımını satımını imalatını ithalatını ve ihracatını yapmak. Mühendislik 1-Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. 3-Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Battalgazi Mah. Kubbe Cad. No:34/1 SULTANBEYLİ