Vakıf GYO sermayesini 460 milyon TL'ye çıkardı!

Vakıf GYO sermayesini 460 milyon TL'ye çıkardı! Vakıf GYO sermayesini 460 milyon TL'ye çıkardı!

Vakıf GYO'nun 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bedelli sermaye artırımının tamamlanması ve esas sözleşme tadiline ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yayınladı. 

Vakıf GYO, 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak; ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylarla ilgili açıklama yayınladı. 

Vakıf GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak; ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan;

- 13.942.546,715 TL Nominal değerli B grubu payların 8-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasada oluşan fiyattan satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tamamı satılmış ve bu işlemlerde ağırlıklı ortalama fiyat 1 TL nominal değerli hisse başına 1,85 TL olarak gerçekleşmiştir.

- 24.027.173,631 TL Nominal değerli dolaşımda olmayan ve Borsada işlem görmeyen A grubu imtiyazlı payların 8-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin merkezinde talep toplama yöntemi ile satışa sunulması neticesinde, A grubu imtiyazlı payların tamamı pay başına 1,85 TL fiyattan tek talep gönderen T. Vakıflar Bankası T.A.O.'ya satılmıştır.

Gerçekleşen işlemler sonucunda, Şirketimize toplam 262.246.359,39 TL nakit girişi sağlanmış olup, bu işlemden toplam 32.246.359,39 TL emisyon primi elde edilmiştir. Nakit olarak artırılan 230.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 460.000.000TL'ye yükseltilmiştir.

Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin yeni şekline uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması hususunda Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmış olup, söz konusu uygunluk için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ