Vaya Yapı Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Vaya Yapı Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Vaya Yapı Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi, Mustafa Vedat Aloğlu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 4 Mart'ta Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde kuruldu.


Vaya Yapı Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi, Mustafa Vedat Aloğlu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 4 Mart'ta Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde kuruldu. 


Vaya Yapı Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; - Şirketin Amaç ve konusu başlıca Şunlardır; a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar,baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları,kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve  bunları satmak, kiraya vermek. f.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri, her türlü  dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. g. Her türlü mimarlık, mühendislik hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, proje ve uygulamalarını yapmak. h.  Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat      işleri yapmak. i. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. j.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı  maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. k.  İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. l.Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, dahili ticaret  yapmak, m. Özellikle yerli ve yabancı şirket ve şahıslarla geçici ve devamlı ortaklıklar kurabilir, işbirliği yapabilir ve mali sorumluluğun taksimine ilişkin sözleşmeler aktedebilir. n.Faaliyet için gerekli iç ve dış kredileri, dahili ve harici finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir ve bunlar için gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir.  o.  Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. ve dışında her türlü  İmalat ve Pazarlama tesisleri kurabilir, devir alabilir işletebilir, kiralayabilir 3.Şahıslara kiraya verebilir Ana amacı ile ilgili olmak şartı ile Gayrimenkuller alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir, bu Gayrimenkuller üzerinde ayni ve  şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket üçüncü şahıslara ipotek ve veya fek edebilir, kefalet verebilir, Şirket  Her türlü Hava,  Deniz, Kara taşıtları alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Yukarıdaki belirtilen  işlerden başka işlere de girişilmek istendiği takdirde Genel Kurulun bu yolda   alacağı kararların tescil ve ilan ettirilmesi ile yapabilir.


Vaya Yapı Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesi, 85/Kat 9