Yapı Kredi Koray GYO 2017 kar dağıtım tablosunu yayınladı!

Yapı Kredi Koray GYO 2017 kar dağıtım tablosunu yayınladı! Yapı Kredi Koray GYO 2017 kar dağıtım tablosunu yayınladı!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Yapı Kredi Koray GYO 2017 kar dağıtım tablosunu yayınladı.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Yapı Kredi Koray GYO'nun 2017 kar dağıtım tablosunu açıkladı. 

Yapı Kredi Koray GYO'nın bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda,Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası mevzuatı ile şirketin esas sözleşmesi yayınlandı. 

KAP Açıklaması:
13.03.2018 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda,Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, 2017 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 240.301,25 TL tutarındaki zararın geçmiş yıllar zararlarına ilave edilmesi ve zarar dolayısıyla kar payı dağıtımı yapılmaması; TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre 1.702.026,00 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ise geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve ekli kar dağıtım tablosu 21.295.922,98 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

pus