Yapı Kredi Koray GYO Ankara-Ankara Projesi tüketici dava açıklaması!

Yapı Kredi Koray GYO Ankara-Ankara Projesi tüketici dava açıklaması!Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformua yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi Koray GYO Ankara-Ankara Projesi tüketici dava açıklamasını yayınladı.


Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformua yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi Koray GYO Ankara-Ankara Projesi tüketici davası ile ilgili güncelleme yaptı. 

KAP Açıklaması:
06.07.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn.Gözde Gürgün-Emine Hale Gürgün (C blok, 23 nolu daire sahibi) tarafından Şirketimiz'e karşı İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi nezdinde açılan 2011/813 esas dosya sayılı davada, Mahkeme'nin, Ankara-Ankara Sitesi için alınmış olan yıkım kararının iptaline ilişkin  Ankara  11. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararının kesinleşmesinin beklenmeye devam edilmesine, taraf vekillerince karar örnekleri sunulduğunda taraflara yeni duruşma gününün ayrıca tebliğine karar verdiği duyurulmuştu.  25.12.2017 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile de; İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi'nin söz konusu dava hakkında hazırladığı 17.11.2017 tarihli Tensip Tutanağı'nın, 22.12.2017 tarihinde Şirketimiz'e tebliğ edilmiş olduğu; Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin ilgili kararı kesinleşmiş olduğundan, dosyada tahkikat aşamasına geçildiği ve bir sonraki duruşmanın 17.05.2018 tarihine bırakıldığı açıklanmıştır.

En son 21.05.2018 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile söz konusu davanın 17.05.2018 tarihinde görülen duruşmasında, İstanbul 2.Tüketici Mahkemesi'nin hakim değişikliği nedeniyle dosyanın incelemeye alınmasına, gerekli görüldüğü takdirde keşif yapılmak üzere ayrıca ara karar kurulmasına ve duruşmanın 25.09.2018 tarihine bırakılmasına karar verdiği açıklanmıştır. İlgili davada yeni  bir gelişme bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.