15 / 08 / 2022

Yapı malzemeleri yönetmeliğinde değişiklik yapıldı!

Yapı malzemeleri yönetmeliğinde değişiklik yapıldı!

Yapı malzemeleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugün 29137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik hükümlerini artık Bayındırlık ve İskan Bakanlığı değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütecek...
Yapı malzemeleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 2 Ekim 2014 tarihinde 29137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Madde 1- 10/7/2013 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)'nin ekinde yer alan ek-3 ve ek-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir.


Madde 2- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3- Bu yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Yönetmelik eki için  tıklayın